Tájékoztatás a rendkívüli küldöttközgyűlésről

Tisztelt Tagság!
Kedves Eszperantisták!
Sube en Esperanto

Az elnökség nevében az alábbi tájékoztatást adom a 2022. június 26-án a Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ) megismételt rendkívüli küldöttközgyűléséről.

Az Alapszabály és a civil tv. szerint működő MESZ a közgyűlés 1. napirendi pontja szerint a közgyűlés küldöttei a jelölést vállaló Domsits Lillát szabályosan megválasztotta elnökségi tagnak és erről határozatot hozott. Domsits Lilla elnökségi mandátuma a jelen elnökség mandátumáig szól.

Ezt követően az elnökség maguk között megválasztotta Mézes Gyöngyit elnöknek, amit a közgyűlésen az elnökség bejelentett. Erről határozat született. Az új elnök mandátuma a jelen elnökségi mandátummal megegyező.

A közgyűlés „Egyebek” napirendi pontjában az operatív vezető a MESZ hivatalos ügyeiről adott tájékoztatást az alábbiaknak megfelelően:
– Az elnökség operatív tevékenysége
– Szabolcs István A-komitatano folyamatosan folytatja a MESZ nemzetközi eszperantó kapcsolatait
– Az elnökség elkészítette és beadta pályázatát a Zugló Önkormányzatnak
– Hamarosan elkészül a MESZ új informilo füzete
– Elindult az érdeklődés az eszperantó tanfolyam iránt
– Május 29-én gyereknap alkalmából a civileknek megtartotta az emléktúrát
– Még ebben az évben további négy alkalomra kapott hatósági engedélyt az emléktúrák megszervezésére
– Az elnökség bejelentette hogy egy munkacsoportot kíván létrehozni az Alapszabály módosítására. Egyik célja az elektronikus szavazás kidolgozása, valamint a kornak megfelelő módosítások végrehajtása.
– Még ebben az évben ismételten tervezi az Egyéni küldöttek választmányi gyűlését, mert a múltkor az egyéni tagok nem jöttek el.

Faragó Katalin tiszteletbeli elnök röviden beszámolt az IMEK rendezvény jelenlegi állapotáról és változásairól.

Több küldött beszámolt a szakcsoportjuk életéről és média megjelenésekről

Az elkészülő jegyzőkönyv tartalmazni fogja részletesen a közgyűlésen további elhangzottakat is, ami a honlapon letölthető lesz. Addig is mindenki türelmét kérem.

Komuniko pri la Eksterordinara Ĝenerala Kunveno okazigita laŭ la hungara leĝo la 26an de junio, 2022.

SZABOLCS István, prezidanto de HEA, kiu estis elektita pasintjare, eksiĝis pro administraj kialoj (li fariĝis Komitatano A de UEA). Rezulte, HEA necesis elekti novan estraranon kaj ankaŭ novan prezidanton. La estraro de HEA petis sinjorinon DOMSITS Lilla kiel nova estrarano, ŝi akceptis la notadon. La ĉeestantaj reprezentantoj de la membraj organizaĵoj voĉdonis favore al la kandidato, tiel la Ĝenerala Asembleo elektis sinjorinon DOMSITS Lilla kiel nova estrarano.
Poste, la nova estraro havis interkonsiliĝon inter si, kie ili elektis el inter siaj membroj sinjorinon MÉZES Gyöngyi kiel prezidanto de HEA. La nova administrado de HEA baldaŭ ekvalidiĝos.


Plue administraj aferoj de HEA estis diskutitaj, pri kiuj la operacia aferzorgato donis detalajn informojn.

Budapest, 2022. június 26. napján

Tisztelettel:

Nagy János
gazdasági alelnök,
operatív vezető