Közgyűlési meghívó

Tisztelt Küldött, kedves MESZ-tag, kedves érdeklődő!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség összehívja közgyűlését.

Közgyűlés ideje: 2012.05.20. vasárnap 10 óra (9 órától regisztráció)
Közgyűlés helye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ Székház – Károlyi terem

Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása

– levezető elnök
– jegyzőkönyvvezető
– jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)
Határozathozatal

2. Napirendi pontok és sorrendjük elfogadása
Határozathozatal

3. A MESZ 2011. évi pénzügyi beszámolója és mérlege (előadó: Nagy János gazdasági alelnök)
Határozathozatal

4. A MESZ 2011. évi szakmai beszámolója (előadó: Harnyos Ferenc általános alelnök)
Határozathozatal

5. A MESZ Ellenőrző Bizottságának jelentése (előadó: Faragó Éva)
Határozathozatal

6. Az általános alelnök lemondásának elfogadása
Határozathozatal

7. Új elnökségi tag választása
Határozathozatal

8. Új általános alelnök választása
Határozathozatal

9. MESZ székhelyének megváltoztatása
Határozathozatal

10. Tagszervezetek beszámolói

11. A „Nemzetközi Nyelvért, Az Eszperantóért” Alapítvány megszüntetési kérelme (előadó: Eszényi József, az Alapítvány elnöke)
Határozathozatal

12. Egyebek

Amennyiben a jelzett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján a közgyűlést 2012. május 20-án 10.30 órai kezdettel ugyanazon a helyen, változatlan napirenddel összehívjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján az ismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes!

Alapszabályunk értelmében a közgyűlés nyitott, azon bárki részt vehet, a témához hozzászólhat, de szavazni csak a küldötteknek lehet!

A közgyűlés után bemutatjuk a nemrégiben megjelent Gárdonyi Géza „Egri csillagok” című művének eszperantó nyelvű változatát, melyet Jozefo Horvath fordított.

A helyszín megközelítése:
Az 5-ös, 7-es, 173-as busszal (mindkét irányból a Cházár András utcai megállóig kell menni – pont a buszmegállónál, közvetlenül a templom mellett).

Keleti pályaudvarra érkezőknek: az 5-ös, 7-es, 173-as busszal a Cházár András utcai megállóig (2. megálló) – a buszmegállóval szemben, közvetlenül a templom mellett.

Nyugati pályaudvarra érkezőknek: 4-es vagy 6-os villamossal a Blaha Lujza térig, onnan az 5-ös, 7-es, 173-as busszal a Cházár András utcai megállóig (4. megálló) – a buszmegállóval szemben, közvetlenül a templom mellett.

Déli pályaudvarra érkezőknek: 2-es metróval a Keleti pályaudvar megállóig, onnan az 5-ös, 7-es, 173-as busszal a Cházár András utcai megállóig (2. megálló) – a buszmegállóval szemben, közvetlenül a templom mellett.

Népliget buszmegállóra érkezőknek: 1-es villamossal a Thököly útig (megálló neve: Zugló vasútállomás), onnan az 5-ös, 7-es, 173-as busszal a Cházár András utcai megállóig, pont a buszmegállónál, közvetlenül a templom mellett.

Elérhetőségeink:
Cím: Budapest, XIV. ker. Thököly út 58-60.
Telefon: 70/932-7464
E-mail: hungario@gmail.com
Honlap: www.eszperanto.t-online.hu

Budapest, 2012. április 13.

Szabó Imre
elnök
Magyarországi Eszperantó Szövetség