A Literatura Mondo és a Nyugat

A Literatura Mondo és a Nyugat

Rados Péter András
harmadéves eszperantó kiegészítőszakos hallgató
évfolyamdolgozata

1992

Tartalomjegyzék

Bevezetés

  1. Általános kérdések
  2. A két folyóirat kapcsolata
  3. Meghatározó egyéniségek
  4. Viták, botrányok
  5. Zárógondolatok

Jegyzetek

Bevezetés

Az eszperantó kultúra és kiváltképp az eszperantó irodalom sajátos, egyszersmind kiemelkedő jelentőségű orgánuma volt a Literatura Mondo (Irodalmi Világ) című folyóirat, amely Budapesten jelent meg 1922-1949-ig három periódusban, 1922-1926, 1931-1938 és 1947-1949 között. A magyar eszperantisták körében közhely volt, hogy ez volt az eszperantó Nyugat.

Ez az állítás azonban csak bizonyos megszorításokkal igaz. E dolgozatban megpróbálunk közelebb kerülni e gondolat valóságtartalmához, megvizsgálva a kort, melyben a két folyóirat keletkezett és megjelent, mindkettejük célkitűzését és történetét, a két periodikum egymáshoz való viszonyát, a két szellemi műhely nagy egyéniségeit, azok közös és eltér vonásait, a vitákat, amelyek a Nyugat és a Literatura Mondo körül dúltak, a köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, s végül megpróbáljuk összegezni: mi volt a szerepe a két orgánumnak az őket fenntartó közösség, a magyarság és az eszperantó mozgalom, a Literatura Mondo kedvelt kifejezésével élve, a „verda popolo” (zöld nép) szellemi életében.

A dolgozat teljes egészében olvasható erre a linkre kattintva, vagy az alábbi fájl megtekintésével.

La Budapeŝta Skolo >>