30 nap alatt eszperantóul

Egyedi könyv azoknak a tanulóknak, akik komolyan gondolják!

Horváth József: 30 nap alatt eszperantóul – Eszperantó nyelvkönyv türelmetlen embereknek és magántanulóknak
Kiadta a Magyar Eszperantó Szövetség 1979-ben
284 oldal, ISBN: 9635710321
Szakmailag ellenőrizte Wacha Balázs főiskolai adjunktus
Illusztrálta: Endrődi István
Fedélterv és tipográfia: Sebestyén László
Ez a könyv az 1975-ben meghirdetett MESZ tankönyvpályázatára készült

A könyv címében található „30 nap” kifejezés nem a szó szerinti 30 napot,
hanem a tananyag 30 részre bontását jelöli.

A szerző (nem létező) előszava:

A türelmetlenség

A türelmetlenség jó emberi tulajdonság. Ezzel indokolom azt is, hogy az előszót egyszerűen elhagytam. Az előszónak csak olyan szerepe van, mint a levesnek az ebédnél: ha nem fogyasztunk belőle, nem történik semmi, legfeljebb többet kérünk a második fogásból, de jóllakottan kelünk fel az asztaltól.


Előszó tehát nincs.
Egyból a lényegnél kezdjük.


Harminc nap alatt megtanulunk eszperantóul, és kész!


Ez a könyv a siker titka, mely főleg olyan emberek számára készült, akik egyedül tanulnak, és szeretnének nagyon gyorsan eszperantóul tudni. Nagyon lényeges, hogy türelmetlenek legyünk. A könyv a türelmetlenek számára íródott. Ha valaki még dühös is, akkor az plusz pontot jelent.

Ne feledjük azt sem, hogy ez a könyv csak a 14 és 120 év közötti korosztály számára készült, és feltételez bizonyos nyelvi műveltséget (ugyanúgy, mint bármely más hagyományos nyelvkönyv). (…)

A könyv fő jellemzői a szerteágazó olvasmányanyag, a tanulás segítése különféle ötletekkel és biztatással, valamint a humor, amely egészében áthatja. Bár „14 és 120 év között mindenkinek szól”, hangvételével elsősorban a fiatalokat célozza meg. A leckék felépítése alapvetően csapongó: minden új nyelvtan és az új szavak egy része is az összefüggő szövegbe ágyazva jelenik meg (a többi fontosabb szó szószedetben van megadva), csak az olvasmányok, listák és táblázatok különülnek el. Másfelől a leckék jó részében felbukkan – a sok tanulás terhét könnyítendő – egy-két vicc, mindegyik lecke egy egyoldalas, eszperantó felirattal ellátott humoros képpel vagy képes történettel kezdődik, és egy-egy rövid tippel, illetve geggel, valamint egy eszperantó folyóirat vagy szervezet bemutatásával zárul.

A könyv számos módszere egybecseng Lomb Kató módszerével, akire a bevezető fejezetben is hivatkozik: a napi rendszerességű foglalkozás a nyelvvel, az akarat és a kitartás jelentősége (szembeállítva a nyelvtehetséggel), a rádióhallgatás, a szituációhoz való kapcsolódás, a köznapi fordulatok jelentősége az elvont fogalmakkal szemben, az érdeklődésnek megfelelően kiválasztott olvasmányok, a túlzott szótárazás kerülése, a nyelvi mikroklíma megteremtése, a nyelv mint vár, amelyet ezer módon lehet ostromolni, a holtidők kihasználása, a nagyszótár használata, a szövegkörnyezet fontossága stb.

Bujdosó Iván ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék „Az eszperantó tervezett nyelv” című disszertációjának részlete a könyvről:

A könyv 30 leckét tartalmaz, minden napra egyet. Előadásmódja nagyon emlékeztet egy könnyed hangvételű tanári bemutatásra. Az első lecke már elég bonyolult társalgást mutat be. Azonban ez még innen van egy tanulni vágyó ember terhelhetőségén. A szerző úgy gondolja, hogy kemény munkára kell serkenteni a tanulót, mert csak így van értelme a tanulásnak. Ehhez viszont minden segítséget megad. A hetedik leckével bezárólag megismerkedünk az eszperantó összes szabályaival. Ezután már csak a használatához szükséges ismereteket kell begyakorolni, vagy ahogy a szerző mondja: „felszereljük barkácsműhelyünket”. Így érvel:
Vizsgáljunk meg egy mondást: „A nyelvtanulás mai útja: iskola és nyelvtanfolyam”. Na, jó! Ezt még elfogadjuk, de meg kell jegyezni, hogy csak iskolában és nyelvtanfolyamon nyelvet megtanulni nem lehet. (Olyan ez, mintha valaki műteremben akar megtanulni síelni.) Az igazi tudást az életből lehet megszerezni.

Abban a leckében, ahol ezeket írja, szerepel egy eredeti, eszperantó nyelven írt, nagyon érdekes novella.
A könyv utolsó két leckéjében Rejtő Jenő: Előretolt helyőrség c. művének két részletével avat be a fordítás tudományába a szerző.

A fentiek alapján nehéz lenne a könyv nyelvtanítási módszerét bárhová is besorolni. Egy ambiciózus programot kínál, ha követjük az úton. Az időben való behatároltság nagyon motiválja a tanulót, hogy végigmenjen ezen az úton a szerző vezetésével, hiszen látja a „fényt az alagút végén”, amit az egyhónapos tanulás jelent.

Feltűnő, hogy a könyv egyáltalán nem tartalmaz gyakorló feladatokat, azokat csak a levelező tanfolyam résztvevői kapják meg. Ez logikusan következik a szerző gondolatmentéből, hiszen arra biztatja az olvasót, hogy vegye saját kezébe nyelvtanulásának irányítását.

Egyik tanítványa így jellemezte Horváth módszerét:
Minden idők legjobb tankönyve, sajnos magyarnyelvű. Egyedül tanultam belőle 20 évvel ezelőtt. Legjobban a tizedik nap könnyfakasztó történetére emlékszem. Nagyon fontos információkat adott a mozgalomról. Ennek alapján csatlakoztam az Eszperantó Világszövetséghez és a Magyar Eszperantó Szövetséghez, vásároltam meg a nagyszótárt, fizettem elő újságokra stb. (…)

A 30 nap alatt eszperantóul – Eszperantó nyelvkönyv türelmetlen embereknek és magántanulóknak humorral fűszerezett nyelvkönyv, amely széles körű általános ismereteket és társalgási szintű tudást nyújt a nyelvtanulóknak.

A könyv utószava:
Ez a könyv vélemény. Arról, hogy így is lehet nyelvet tanulni, és a nyelv megtanulható.

További részletek a könyvről (felosztása, idézetek, jegyzetek) >>

A „30 nap alatt eszperantóul” című könyv ma már csak antikváriumokban kapható, például itt:
(regkikonyvek.hu) vagy
itt (antikvarium.hu).