A MESZ Alapszabálya

A Magyarországi Eszperantó Szövetség
ALAPSZABÁLYA

[Sube en Esperanto]

Egységes szerkezetben

A Magyarországi Eszperantó Szövetség 1902-ben alakult Magyar Eszperantisták Egylete néven. 1960-tól Magyar Eszperantó Szövetség néven működött és az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról 15. paragrafusának (1) bekezdése alapján a Fővárosi Bíróság ezen a néven vette nyilvátartásba 1989. november 20-án 556. sorszám alatt. Jelenlegi nevét (Magyarországi Eszperantó Szövetség) 1991. június 1-én vette fel.

A Szövetség az Alapszabályban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a Szövetség demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. (…)

Az Alapszabály az alábbi képen (vagy itt) kattintva teljes terjedelmében olvasható.


A Magyarországi Eszperantó Szövetség
ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA

A Magyarországi Eszperantó Szövetség a 2021. december 12. napján megtartott Közgyűlésén az alapszabályt a 2016. december 18-án kelt alapszabály szövegéhez képest 2021. december 12. napjától az alábbiak szerint módosítja (a módosítások félkövér dőlt betűvel kerültek megjelölésre. A törölt rendelkezések oly módon kerültek megjelölésre, hogy a félkövér, dőlt betűk áthúzásra kerültek)(…):

Az Alapszabály módosítása az alábbi képen (vagy itt) kattintva teljes terjedelmében olvasható.

Statuto de Hungaria Esperanto-Asocio >>

Modifo de la statuto de Hungaria Esperanto-Asocio >>

(Traduko de Jozefo Horvath.)

Regularoj de Universala Esperanto-Asocio >>