A MESZ Alapszabálya

A Magyarországi Eszperantó Szövetség
ALAPSZABÁLYA

A Magyarországi Eszperantó Szövetség 1902-ben alakult Magyar Eszperantisták Egylete néven. 1960-tól Magyar Eszperantó Szövetség néven működött és az 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról szóló 15. paragrafusának (1) bekezdése alapján a Fővárosi Bíróság ezen a néven vette nyilvántartásba 1989. november 20-án 556. sorszám alatt. Jelenlegi nevét (Magyarországi Eszperantó Szövetség) 1991. június 1-jén vette fel.

A Szövetség az Alapszabályban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a Szövetség demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését.

A Magyarországi Eszperantó Szövetség a 2023. év június 25. napján megtartott Közgyűlésén a korábbi Alapszabály szövegét hozzáigazította a hatályos törvényi rendelkezésekhez, módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Alapszabály szövegét. (…)

Az Alapszabály az alábbi képen (vagy itt) kattintva teljes terjedelmében olvasható.

Regularoj de Universala Esperanto-Asocio >>