22a IMEK – Hódmezővásárhely, Szeged, Hungario

Dank’ al la senlaca laboro de s-ino Katalin Faragó, Internacia Medicina Esperanto-Kongreso – de la 13a ĝis la 17a de julio 2022 – estis gastigata en Hungario; en Hódmezővásárhely – Szeged, jam la kvinan fojon. La unua kongreso okazis en Krakovo en 1977, kaj de tiam ĝi estas aranĝata en ĉiu dua jaro.

Ĉeftemoj de la nuna kongreso:
La novaj eblecoj de la diagnozado kaj kuracado de civilizaciaj malsanoj
La metodo de d-ro Masayuki SAIONJI – historio, rezultoj kaj estonteco

Kadre de tiuj okazis prelegoj kaj prezentadoj en kvar lingvoj: angle, esperante, hungare kaj pole.

La 14an de julio, antaŭ la komenco la loka televido pri la evento intervjuis plurajn personojn, inter ili ankaŭ la novan prezidantinon de HEA Gyöngyi MÉZES (Perlo Miela), kiu en la solena malfermo – okazinta en la urbodomo de Hódmezővásárhely – en la nomo de HEA dulingve (esperante kaj hungare) salutis la ĉeestantojn, emfazante sian esperon konvinki la ne-esperantlingvajn prelegontojn pri la uzebleco de la Internacia Lingvo Esperanto eĉ en sciencoj, ĉi-kaze en la medicina medio.

Post siaj vortoj ŝi kaj la ekonomia vicprezidanto de HEA, János NAGY nome de HEA transdonis donacojn al la ĉeforganizantino, prezidantino de la Organiza Komitato, Katalin FARAGÓ; kaj al d-ro prof-ro Wlodzimierz OPOKA (Pollando), la prezidanto de la Scienca Komitato.

Pluaj fotoj >>
Pliaj bildgaleroj sube

Post la festo la du gvidantoj de HEA kaj la prelegontoj estis akceptataj de la urbestro d-ro Péter MÁRKI-ZAY kaj de unu el la vicurbestroj d-ro Károly BERÉNYI, kiu – kiel infankuracisto – jam en la fruaj jaroj prelegis en kelkaj IMEK-oj.

Sekvis kelkaj prelegoj, kaj post tagmanĝo la partoprenantoj per speciala trafikilo „tram-trajno” veturis al Szeged por festi la 60-an datrevenon de la ekzisto de la Hungarlanda Esperanto Muzeo kaj biblioteko kadre de la regiona Biblioteko Somogyi.

Tie inaŭguriĝis la ekspozicio de la 22-a IMEK – Internacia Medicina Esperanto Kongreso – kaj la dumtempe okazinta solena malfermo de ekspozicio „Esperantaj Momentfotoj”, kiuj estas viziteblaj samtempe ĝis la 15-a de aŭgusto, en kiu ni memorigas interesajn momentojn de la historio de la internacia lingvo Esperanto laŭ la dokumentoj de Biblioteko Somogyi.

La ekspozicion malfermis s-ro János NAGY, vicprezidanto de HEA.

Post la malfermo de la ekspozicio estis prezentita en Esperanto la kultura promenado „Paŝo post paŝo en urbo Szeged”. Dum la virtuala urba promenado oni povis uzi la aplikaĵon por ekkoni la famajn lokojn, emblemajn konstruaĵojn de urbo Szeged; kaj la historion de la urbo, kiu viviĝas ĉiupaŝe. Per observado de realeco kaj kolektado de akiritaj informoj virtuale, iĝas konata al uzantoj en sperteca, interaga maniero la „urbo de sunlumo”.

Ankaŭ per filmeto ni povis ricevi impresojn pri la agado de la Ĉambra Koruso Főnix (Fenikso) el urbo Komló, spektante parton de koncerto kun esperantlingvaj kantoj.

La prizorganto de la Hungarlanda Esperanto Muzeo kaj biblioteko (fondita antaŭ 60 jaroj kadre de la Biblioteko Somogyi) s-ino Beatrix MANQARIOUS-MISKOLCZI gvidis la gastojn tra la biblioteko, rakontante pri multaj interesaj aferoj; kaj ŝi prezentis la valorajn librojn, kiujn ŝi mem elektis. Ni povis spekti historiajn fotojn/memoraĵojn pri IMEK-oj kunmetitajn el propra kolektaĵo de d-rino Julianna FARKAS kaj d-ro Lajos MOLNÁR, la gvidantoj de la 53-jara Budapeŝta Medicina Esperanta Fakgrupo.

Poste ni vizitis la porokazan ekspozicion de pluraj esperantistaj artistoj: tiun de s-ino Mária ESZES – kun la titolo „Per plumo kaj peniko” –; pentraĵojn de s-ino Erzsébet KÖDMÖN-JANKA kaj ovo-pentraĵojn de f-ino Nóra LÁZÁR, origami-aĵojn de s-ro László MOLNÁR. Nepre menciindas du gravaj kontribuantoj: f-ino Noémi BORBÉLY – pretiginto de la emblemo kaj bildoj de la Kongresa Libro; kaj s-ino Sára KENÉZ – pretiginto de la pokaloj, kiuj same surhavas la IMEK-emblemon, kaj rolis kiel donacoj por eminentuloj.

En la sekvaj tagoj oni povis aŭskulti multajn prelegojn. Bedaŭrinde kelkaj aliĝintaj preleguntoj ne povis ĉeesti. Pluraj uzis la modernan teknikon: interrete prezentis sian temon. La juna anaro de la krakova Universitato Jagellow partoprenis la eventon kiel partnero de la universitato de Szeged, kadre de projekto Erasmus+.

Resume: oni povis ĝui tre variajn kaj interesajn prelegojn, kaj dank’ al la brila laboro de la organizantoj kaj helpantoj post la solena fermo ĉiu kontente veturis hejmen.

Gyöngyi MÉZES / Perlo Miela
prezidanto de HEA

Bildgalerioj

Alveno >>

Galerio de la malferma ceremonio >>

Galerio de la prelegoj >>

Galerio de la ekspozicio >>