Elem János: Betonterápia – Betonterapio

Elem János: Betonterápia – Betonterapio. Abszurd színdarab két színészre.

Részlet az előszóból:

Szín: szabálytalan tér szabálytalan betonidomokkal, némelyiken rajta még a zsalu. Az egyik emberszerű oszlop mögül az ÁPOLÓ lép elő az ÁPOLT-tal, leveszi a kényszerzubbonyt róla és egy nagy kalapácsot nyújt át neki.
ÁPOLÓ Ha az élet anyagban már nem nőhet, nő majd szellemben! Tevékenykedhetsz! (A betonfigurákra mutat)
ÁPOLT (a kalapáccsal nekiesik a betonfiguráknak és kezdi komótosan szétverni őket. Minden ütést szenvtelenül elmotyogott szitkokkal kísér) Tevékenykedem, így ni! Az anyád istenit, de megmerevedtél! De velem nem tolsz ki, nesze! Parancsolj! Hopp, egy sorscsapás! Tőlem! Tessék! Fogass szeretettel! Nesze, kérlek alássan! Íme! Ecce homo faber!

Kétnyelvű (magyar és eszperantó) kiadvány, 35 oldal.
Kiadta: Magyarországi Eszperantó Szövetség, 1985, Budapest.
ISBN: 963-571-155-7.
Magyar nyelvről eszperantóra fordította: Rados Péter András.

A kiadvány megvásárolható a Magyarországi Eszperantó Szövetség webáruházában és az UEA webáruházában is.

János Elem: Betonterápia – Betonterapio
Dulingva (E-hungara) absurdisma teatraĵo por du aktoroj. 35 paĝoj.
Eldonis: Hungaria Esperanto-Asocio, Budapeŝto, 1985.
ISBN: 963-571-155-7.
Tradukis el la hungara: András Rados Péter

La eldonaĵo aĉeteblas ĉe la retbutiko de HEA kaj ĉe la retbutiko de UEA.