Wacha Balázs: Az eszperantóról és hasonlókról – Pri Esperanto kaj koneksaĵoj

Sub la sekva bildo en Esperanto ↓

Az Országos Széchenyi Könyvtár által működtetett Magyar Elektronikus Könyvtárban is mindenki számára hozzáférhetővé és letölthetővé vált Wacha Balázs „Az eszperantóról és hasonlókról/Pri Esperanto kaj koneksaĵoj” című 2018-ban papírformában megjelent könyve. A kötet Wacha Balázs eszperantóval kapcsolatos magyar és eszperantó nyelvű tanulmányait közli, rendkívül széles palettát ölelve fel, ezért szinte mindenki talál benne számára érdekes témákat.

AJÁNLÁS

Wacha Balázs 70. születésnapja alkalmából, a sokoldalú nyelvész tiszteletére jelent meg ez a 27 tanulmány, amely egy kötetben foglalja keretbe az ünnepelt eddigi munkásságát.


Kutatási érdeklődése számos területet ölel fel: eszperantó, interlingvisztika (nyelvtervezetek és szerkesztett nyelvek rendszere, története, kétnyelvűség), magyar történeti grammatika (szórend), leíró nyelvészet (idő és aspektus). Több mint 60 tanulmány, könyv, cikk szerzője, amelyek neves hazai és külföldi kiadóknál, folyóiratokban jelentek meg.


Nemzetközi kutatásokban vesz részt. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a MTA köztestületének tagja saját nyelvtervezetével is megismerteti az olvasókat. A pjaszpó nyelv (Korpusz státusz nélkül, 167. o.) az eszperantóból nőtt ki, azzal kompatibilis. Ez a szerző esetében természetes, sőt a Lingvo Internacia és a magyar nyelv szinte minden tanulmányában más nyelvek összevetése, összehasonlítása során köszön vissza.


Véleményem szerint mind a nyelvtanárok és az eszperantóul jól beszélők, mind a
nyelvtudomány iránt érdeklődők hasznos megállapításokat, tudnivalókat szerezhetnek a most közreadott cikkgyűjtemény elolvasása során.


Ezért ajánlom szeretettel, barátsággal és eszperantó szívvel Önnek is.


Debrecen, 2019. szeptember 15.


Dr. Salga Attila
nyelvész, nyelvtanár

Ankaŭ en la Hungara Bitoteko de Tutlanda Biblioteko Széchenyi (MEK-OSZK) fariĝis ĝenerale atingebla kaj elŝutebla la libro de Blazio Vaha „Az eszperantóról és hasonlókról/Pri Esperanto kaj koneksaĵoj”, aperinta paperforme en 2018. La volumo entenas hungarajn kaj Esperant-lingvajn eseojn de Blazio Vaha pri Esperanto kaj koneksaj temoj kun eksterordinare vasta gamo, tial ĝi proponas temojn, kiuj povas interesi preskaŭ ĉiujn.

REKOMENDO
Okaze de la 70a jubileo de la naskiĝo de Blazio Vaha, omaĝe al ĉi tiu multflanka lingvisto aperis la jena kolekto, libriganta en unu volumo ĉerpon el la ĝisnuna verkaro de la festato.


Lia esplora intereŝigo etendiĝas al pluraj kampoj: Esperanto, interlingvistiko (sistemo, historio de lingvoprojektoj kaj planlingvoj, dulingveco), hungara historia gramatiko (vortordo), priskriba lingvistiko (tempo kaj aspekto). Li estas aŭtoro de pli ol 60 studoj, libroj, artikoloj, aperintaj ĉe renomaj en- kaj eksterlandaj eldonejoj kaj en
pluraj periodaĵoj.


Li partoprenas en internaciaj esploroj. Kiel scienca ĉefkunlaborinto de la Lingvistika Instituto de la Hungara Scienca Akademio kaj membro de ties korporacio li konigas al la legantoj ankaŭ sian lingvoprojekton Pjaspo. La lingvo Pjaspo (Korpusz státusz nélkül, p. 167) elkreskis el Esperanto, estas kongrua kun ĝi. Tio estas komprenebla en la kazo de la aŭtoro, ja la Lingvo Internacia kaj la hungara lingvo reaperadas en preskaŭ ĉiuj liaj studoj ĉe la komparado de aliaj lingvoj.


Foliumante la nun publikigitan kolekton, instruantoj, altnivelaj parolantoj de Esperanto kaj interesiĝantoj pri lingvistiko egale utile povos legi liajn trafajn observojn, esploraĵojn.


Tial mi rekomendas ĝin ankaŭ al Vi kun bonvolo, amikeco kaj kun Esperanta koro.


Debrecen, la 15an de Septembro 2018


D-ro Attila Salga
lingvisto, lingvoinstruisto

Horváth József/Jozefo Horvath

La libro legeblas, elŝuteblas ĉi tie:
HEA servilo >>
MEK-servilo >>

Hungarlingva artikolo pri Balázs Wacha/Blazio Vaha (kun lia foto, centre sidanta) >>