A fordítás nemzetközi napja – 2023. szeptember 30.

Az Eszperantó Világszövetség üzenete az ENSZ-nek A fordítás nemzetközi napja (2023. szeptember 30.) alkalmából – Gazetaraj Komunikoj de UEA, nr. 1132, 2023-09-26

A világ gazdagságának egyike a nyelvek sokfélesége, kulturális sajátosságaikkal, az ember és környezete kapcsolatának különböző kifejezésmódjaival együtt. Minden nyelv fontos, éppen úgy, mint minden kultúra és minden ember. Egymás megértéséhez tehát sok nyelvre van szükség, de egy olyan nyelvre is, amely közvetít e nyelvek között. A fordítás a szó legtágabb értelmében közeledést jelent. Ez a párbeszéd és a megértés iránti erős vágyunkból fakad.

Szeptember 30-án azok előtt a nyelvi szakemberek előtt hajtunk fejet, akik a kulisszák mögött dolgoznak azon, hogy megkönnyítsék a kölcsönös megértést és segítsék a diplomáciát. A fordítás képes megjeleníteni különböző felfogásokat, álláspontokat és eszméket arról a világról, amelyben élünk.

A fordítással közös emberit ünnepeljük. Az emberiség fő kihívásait illetően a fordítás híd a békéről és biztonságról való gondolkodáshoz, a sokoldalúság erősítéséhez, a fenntartható fejlődés, a humanitárius segítségnyújtás, az emberi méltóság és emberi jogok elősegítéséhez.

Ahhoz, hogy jól tudjunk együttműködni, jól kell értenünk egymást, tisztelettel és nyitottsággal közeledve egymáshoz. Jól kell kommunikálnunk, és ami éppúgy fontos, jól kell tudnunk egymást meghallgatni. Az Eszperantó Világszövetség például keresi az együttélés további módjait és lehetőségeit egy olyan világban, ahol cselekedeteink kihatnak egész bolygónkra. Csodálattal adózunk azoknak, akik különböző módon igyekeznek csökkenteni a nyelvi akadályokat, különösen azoknak a fordítóknak és tolmácsoknak, akik munkájuk során sokszor személyes biztonságukat is veszélyeztetik, például a háborús konfliktusokban.

A nyelvi jogok emberi jogok, annak joga, hogy olyan a nyelven és úgy fejezzük ki magunkat, ahogyan az nekünk a legalkalmasabb. A fordítás törekvés arra, hogy közeledjünk a másik emberhez, és ennek lehetőségéből senkit se zárjunk ki.

Egyúttal ünnepeljük a nyelvek sokféleségét és azokat a törekvéseket, amelyek az emberek nyelvi különbségeken átnyúló együttműködésére irányulnak bolygónk tovább élése és haladása érdekében.

Internacia Tradukada Tago: A fordítás nemzetközi napja 2023. szeptember 30.
Universala Esperanto-Asocio – Eszperantó Világszövetség

#forditasnapja

Tradukis/Fordította: Jozefo HORVATH – Horváth József