Az Eszperantó Világszövetség üzenete az ENSZ-nek az ENSZ Napja alkalmából

Az Eszperantó Világszövetség üzenete az ENSZ-nek az ENSZ Napja alkalmából, 2023. október 24.

Egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi rendet komoly veszély fenyegeti, amikor a világ jogi elvek és a tolerancia szelleme alapján történő szabályozását komolyan kétségbe vonják, az Eszperantó Világszövetség, amely számos néphez és kultúrához tartozó, különböző politikai nézeteket valló eszperantóul beszélő egyéneket egyesít, üdvözli az Egyesült Nemzetek Szervezetét az ENSZ 2023. évi napja alkalmából.

Gazetaraj komunikoj #1136 de UEA

Amikor 1945-ben létrehozták az Egyesült Nemzetek Szervezetét, megalapítóinak célja a háborúk jelentette fenyegetések elhárítása volt. Bár e célt még nem sikerült elérni, és jóllehet az intolerancia, az etnikai villongások és a gazdasági kizsákmányolás továbbra is fenyegetik a világ jólétét, és különböző módon akadályozzák a sokoldalú együttműködést, az ENSZ továbbra is a remény lámpása marad.

A remény ugyanaz, amely Lazar Zamenhofot inspirálta 1887-ben az eszperantó megalkotására, és egy másik, etnikailag és fajilag toleráns világ elképzelésében. Időközben az eszperantó a világot átfogó beszédközösséggé formálódott, egy olyan közösséggé, amelynek célja a világ élhetőbbé tétele. Tudatában vagyunk annak a ténynek, hogy a nyelvi különbségek meghaladása és a kulturális és nyelvi különbözőség elismerése csak egyik eleme a béke előmozdításának, de fontos elemről van szó Támogatásunkat ígérjük minden olyan őszinte törekvéshez, amely előmozdítja a békét, és ennek keretében az ENSZ, egy olyan szervezet törekvéseihez, amely olyan sokat tett korunkban a háborúk megakadályozására, a sokoldalú együttműködés előmozdítására és a bolygónk jövője iránti közös felelősségünk tudatosítására.

Egy olyan időszakban, amikor a világ létét fenyegető veszélyekkel szembesülünk, az Egyesült Nemzetek Szervezete fontosabb, mint valaha. Szívesen adjuk támogatásunkat, és erre ösztönzünk másokat is.

Az Eszperantó Világszövetség közleményei – Gazetaraj komunikoj
#1136 Mesaĝo al Unuiĝintaj Nacioj okaze de la Tago de Unuiĝintaj Nacioj, 24 oktobro 2023
2023-10-20

Fordította: Jozefo Horvath