Az Eszperantó Világszövetség üzenete a Családok nemzetközi napja alkalmából

ESZPERANTÓ VILÁGSZÖVETSÉG (UEA) ‒ SAJTÓKÖZLEMÉNYEK

Az Eszperantó Világszövetség üzenete a Családok nemzetközi napja alkalmából – 2024. május 15.

Mivel az emberek a családban több vonatkozásban is összetartoznak, elengedhetetlen, hogy figyelembe vegyük a családok problémáit és szükségleteit annak érdekében, hogy valóban mindenki számára egyenlő jogokat és fejlődést biztosítsunk. A gyermekek, nők és idősek jogaitól kezdve a munkakörülményekig és a természeti környezet védelméig a családok fontos szerepet játszanak pozitív változások előmozdítóiként.

Mivel a családok alkotják a társadalom alapját, és gazdaságilag és érzelmileg is gondoskodnak a következő generációról, családorientált politikára van szükség, különösen a legkiszolgáltatottabbak számára. A politikának fel kell ismernie a család szerkezetét és egyéb jellemzőit, támogatnia és javítania kell a családok anyagi, kapcsolati és szubjektív jólétét.

2024-ben ünnepeljük a Családok Nemzetközi Évének harmincadik évfordulóját. Ez jó lehetőség arra, hogy felhívjuk a figyelmet a technológia, a demográfia, az urbanizáció, a migráció és az éghajlatváltozás családokra gyakorolt hatásaira. A migrációt illetően például 2018-ban 1,9 millióan vándoroltak ki családi okokból vagy családtagjaikat követve.

Az ENSZ 78. közgyűlése határozatban szólítja fel a kormányokat, hogy hozzanak létre új stratégiákat és programokat a családok szükségleteivel kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek tartalmazniuk kell a nyelvpolitikát is. A családok a nyelvek megőrzői és egyben a nyelvi emberi jogok birtokosai. Minden családnak joga van anyanyelvét vagy választott nyelvét használni és terjeszteni. Egyénileg pedig a gyermekeknek joguk van a születéstől beszélt nyelvükön tanulni, mindenkinek joga van olyan nyelven hozzáférni a közszolgáltatásokhoz, amelyet jól ért, és ami még fontosabb, mindenkinek joga van részt venni az általános nyilvános vitákban.

Valójában a nyelvi akadályok is ellehetetlenítik a fenntartható fejlődés céljainak az elérését. Meg kell hall¬gatnunk minden család hangját minden nyelven, hogy garantáljuk az igazságszolgáltatáshoz és az in¬formációhoz való hozzáférést, előmozdítsuk a befogadást és a részvételt, és ebből senkit se zárjunk ki.
Az Eszperantó Világszövetség szorgalmazza egy nemzetközi nyelv, az eszperantó használata révén a globális nyelvi jogok garantálását, egyúttal pedig nyelvi hídszerepet játszik a nyelvek, népek és családok között szerte a világon.

Eszperantó nyelvű változat: https://uea.org/gk/1166

A családok nemzetközi napja: 2024. május 15.

Eszperantó Világszövetség

Fordította/Tradukis: Horváth József