Idén kezdődik a “Bennszülött Nyelvek Nemzetközi Évtizede”

Idén kezdődik a „Bennszülött Nyelvek Nemzetközi Évtizede”
(2022-2032)

Ez alkalomból hangzott el a 107. Eszperantó Világkongresszus megnyitó ünnepségén az ún. területi elismeréssel kapcsolatos nyilatkozat:

Kedves Kongresszusi Résztvevők, Tisztelt Díszvendégeink!

Ma olyan őslakos területen gyűltünk össze, amelyet soha nem hagytak el, soha nem adtak fel a különböző őslakos népek, akik ősidők óta élnek itt, közleked­nek, érintkeznek és kereskednek ezen a földön a nagy folyam mentén, a Nagy Tavaktól az Atlanti-óceánig.

Kongresszusunk ünnepélyes megnyitójára pontosan 321 évvel a francia gyar­matosítók és az egész régió bennszülött népei közötti széles körű békekonferen­cia lezárása után kerül sor. 1701. augusztus 4-én 39 bennszülött törzs 1300 kép­viselője érkezett Montrealba az utolsó megbeszélésekre és a montreali nagy bé­ke néven ismert szerződés ünnepélyes aláírására. Ez az esemény továbbra is egyedülálló az amerikai kontinens történetében átfogó tartalma és azon tény mi­att, hogy mindenben megfelelt a bennszülött népek megbékélési elképzelései­nek.

Mint e vidék vendégei elismerjük és nagyra értékeljük az őslakos népek sokrétű törekvését a békés együttélésre e földön és vízen, valamint azt a kiváltságot, hogy itt, megőrzött földjükön tarthattuk meg kongresszusunkat. Eszperantista­ként felismerjük a párhuzamot a nemzetek közötti béke és barátság megteremté­sére tett erőfeszítéseink és a montreali nagy béke példája között, amely oly tö­kéletesen illusztrálja a békés együttélésre irányuló törekvést, amely minden nép és kultúra számára életbe vágóan fontos. Örülünk a lehetőségnek, hogy tanul­hattunk bennszülött vendéglátóinktól, mindenekelőtt a mohauk néptől és a Ha­udenosaunee Ligától, és kifejezzük egyetértésünket a békére, igazságosságra és kölcsönös megértésre irányuló folyamatos törekvéseikkel kapcsolatban.

107-a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo, Kanado
La tradukon provlegis Jozefo HORVATH.

Kovrilbildo de LatinAmericanPost.com