Az Eszperantó Világszövetség nyilatkozata az Idősek Nemzetközi napja alkalmából – 2023. október 1.

A világ lakosságának idősödése tartós tendencia, többek között az orvostudomány rohamos fejlődésének köszönhetően. Az emberi jogok maradéktalan tiszteletben tartása magában foglalja a megkülönböztetett figyelmet a speciális társadalmi csoportok iránt. Ezért emlékezünk meg 2023-ban az idősek általános emberi jogairól.

Fontos az időpont, ugyanis az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata maga is immár 75 éves 1948. évi elfogadását követően. Egy olyan világ, amelyben mindenki teljes mértékben azonos jogokat élvez, csak a generációk közötti fokozott szolidaritás révén lehetséges. Az egész társadalom új kötelezettségvállalására van szükség a mai és az eljövendő idősgenerációk jogainak hatékony védelme érdekében.

Az emberi jogok az egész életre szólnak, de különleges erőfeszítésekre van szükség az élet minden szakaszában. Az emberi jogok védelmében a kormányoknak generációközi modelleket kell kidolgozniuk. E cél megvalósításához a generációk közeledésére és párbeszédére van szükség.

Amikor egymás kölcsönös megértéséről és meghallgatásáról beszélünk, fontos a nyelvek szerepe. Az idősek gyakran nyelvi értékek hordozói, legyen szó különleges, veszélyeztetett nyelvekról vagy nemzeti nyelvek változatairól. És valóban, az idősek kulturális és nyelvi változások élő adathordozói.

Az eszperantó hídnyelv, nem csak a különböző nyelvűek között, hanem közössége révén is a különböző generációk között. Az eszperantó világközösség számos lehetőséget kínál a szellemi gazdagodásra, többek között országokat, kultúrákat, új értékeket és szokásokat ismerhetünk meg, új barátokra tehetünk szert a világ minden pontján, számos területen új együttműködési lehetőségeket tárhatunk fel, új alkalmakat teremthetünk a világ új együttműködési perspektívában való szemlélésére, új megközelítési módokat nyerhetünk a világ nagy problémáinak megoldásra a népek és generációk közötti együttműködés révén.

UEA – Gazetara komuniko #1133 – https://uea.org/gk/1133
Fordította: Horváth József – Tradukis: Jozefo Horvath