Zamenhof-ünnepség 2015

BESZÁMOLÓ a 2015. dec. 6-i Zamenhof emlékünnepről

A Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ) évente hagyományszerűen megrendezi a Zamenhof emlékünnepséget, ahol tisztelettel emlékeznek a nyelv megalapítójára Ludoviko Lazaro Zamenhofra. Erre az idei évben is sor került dec. 6-án az OKISZ Irodaház Károlyi termében.

A tágas teremben egy feldíszített fenyőfa jelezte a karácsony közeledtét, így a műsor is a szeretet ünnep jegyében zajlott.

A közönség soraiban több civil szervezeti képviselő és érdeklődő vendég is volt, ezért a program két nyelven eszperantóul és magyarul történt.

Az ünnepség résztvevőit a műsor moderátoraként Nagy János a MESZ alelnöke szívélyesen  köszöntötte, majd a megnyitóra felkérte Mézes Gyöngyit a Lukin László Zeneiskola tanárát az eszperantó himnusz zongora kíséretére.

A himnusz közös éneklése után kezdetét vette az ünnepi műsor.

Dr. Márkus Gábor küldött ünnepi beszéde hangzott el némi személyes élménnyel fűszerezve.

Ködmön Károlyné fődelegátus ünnepélyesen átadta az oklevelet a MESZ vezetőségének (Nagy János alelnöknek), melyet Lille-ben  az UK-on vett át a MESZ nevében. A Szövetség az IMEK (Internacia Medicina Esperanto Kongreso / Nemzetközi Egészségügyi Eszperantó Kongresszus) kongresszus alatti szervező munkájáért kapta az elismerő jutalmat. A rendezvényt röviden ismertette Dr. Nanovfszky György az IMEK fővédnöke, a MESZ tiszteletbeli elnöke.

Ezt követően az UEA alelnöke Stefan MacGill köszöntötte az ünnepséget és érdekes információkat osztott meg a közönséggel.

A rendezvény vendége volt Civil Szervezet kapcsolataként a pécsi Művészkör elnöke Eszes Mária, aki vers előadásával színesítette a műsort.

Elhangzott zenei aláfestéssel Ludoviko Lazaro Zamenhof: „Pluvo” („Eső” mely az előadás pillanatában aktuálissá vált), Kalocsay Kálmán fordításában „Ĉardo ĉe la vilaĝlimo” (Falú végén kurta kocsma) és Ady Endre: „Karácsony” c. versek.

A Svájcból hazatért Anjo Amika (Bartek Anna) énekesnő lélekemelően szép hangja ismét  elbűvölte a közönséget. Az eszperantó nyelven elhangzott „Ave Maria” előadása már a közelgő karácsonyra készítette fel az ünneplő közönséget.

A műsor központi szereplői az érdi Lukin László Zeneiskola tehetséges diákjai voltak, akik bravúros ügyességgel játszottak a xilofon és egyéb ütőhangszereken. Betanító tanáruk Mézes Gyöngyi kíséretével igen nagy sikert arattak, melyet a közönség vastapssal jutalmazott.

A télapót hívó dalra meglepetésként valóban betoppant a TÉLAPÓ és a zsákjából minden szereplő kisdiáknak mikuláscsomagot osztott és a felnőtteket pedig megajándékozta egy-egy szem szaloncukorral.

Az ünnepség igen jó hangulatban zajlott, méltóképpen emlékezve L.L. Zamenhofra és a diákok, akik odafigyelve az eszperantó nyelvre talán kedvet is kaptak egy-egy eszperantó nyelvű vers elmondására. Hisz a fiatal nemzedéké a jövő és szellemi értékeinket átadva a kitaposott ösvényen ők haladnak tovább és folytatják munkánkat.

Gratulálunk Mézes Gyöngyinek a tanárnak áldozatos munkájához és a gyerekeknek a színvonalas szerepléshez.

A művész palántáknak kívánunk további sok szép sikert.

Köszönet az előadóknak és az érdeklődő lelkes közönségnek, valamint számos segítőnek (Lindwurm Edit általános alelnöknek, Eszényi József, Sereghyné Z. Enikő elnökségi tagoknak, Juhász Évának, Ködmön Károlynénak, Dr. Farkas Júliának, Újhelyi Ferencnek, Lellikné Ombodi Orsolyának).

Reméljük, hogy a műsort követően a civilek az eszperantó nyelv fókuszában tovább viszik élményükben a rendezvény ünnepi hangulatát.

Külön öröm, hogy külföldi vendégünk, az ausztriai eszperantista Martin Stupping is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.

Az ünneplés a Zamenhof emlékműnél folytatódott, ahol a megjelentek főhajtással, koszorúval tisztelegtek . A nyelvalapító életét  Dr. Farkas Julia és Dr. Márkus Gábor méltatta.

Bízunk benne, hogy jövő évben a koszorúzásnál többen teszik tiszteletüket. 

A rendezvényről készült fotók hamarosan megtekinthetők a honlapon.

A beszámolót készítette: Nagy János a rendezvény főszervezője