Közgyűlési meghívó

Tisztelt MESZ tagok!

2016. március 15-ig a civil szervezeteknek az alapszabályukat módosítani kell, hogy az új civil törvénynek és az új PTK előírásainak megfeleljenek.
Ezért a Magyarországi Eszperantó Szövetség összehívja rendkívüli küldöttközgyűlését.

Közgyűlés ideje: 2015.12.06. vasárnap 10:00-tól (9 órától regisztráció)
Közgyűlés helye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ Székház – Baross terem

A regisztráció ideje alatt lehetőség lesz UEA-tagdíjak, UK részvételi díjak, és MESZ tagdíjak fizetésére.

Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása
– levezető elnök
– jegyzőkönyvvezető
– jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

2. Napirendi pontok és sorrendjük elfogadása
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

3. Közhasznúság (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

4. A módosított Alapszabály elfogadása (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

A módosított Alapszabály és a közhasznúsági melléklet itt található.

5. Egyebek

Amennyiben a fent jelzett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az Alapszabály V. fejezetének 1.1.7. pontja alapján a közgyűlést 2015. december 6-án 10:30 órai kezdettel ugyanazon a helyen, változatlan napirenddel összehívjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapszabály V. fejezetének 1.1.7. pontja alapján az ismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes!

Alapszabályunk értelmében a közgyűlés nyitott, azon bárki részt vehet, a témához hozzászólhat, de szavazni csak a küldötteknek lehet!

A helyszín megközelítése:
A Blaha Lujza térről induló 5-ös, 7-es, 110-es, 112-es autóbuszokkal a Cházár András utcai megállóig.

Budapest, 2015. november 19.

Szabó Imre
Elnök
Magyarországi Eszperantó Szövetség