Tájékoztatás a MESZ 2023. április 16. napján tartott közgyűléséről

Tisztelt Tagság!
Tisztelt Eszperantisták!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ) elnöksége tájékoztatja a tagságot, a támogatókat és érdeklődőket, hogy 2023. április 16-án vasárnap 10 órától a MESZ megtartotta beszámoló és rendkívüli, ismételt küldöttközgyűlését.
Mézes Gyöngyi elnök tájékoztatása után Nagy János gazdasági alelnök köszöntötte a közgyűlés résztvevőit, majd a küldöttek megválasztották a közgyűlés tisztségviselőit.

Az előzetesen meghirdetett napirendi pontokat érintően annyi változás történt, hogy az „A” komitatano választása az új jelölt visszalépése miatt érvényét vesztette.

Nagy János levezető elnök Forgács Mónika jegyzőkönyv-vezetővel együtt a 2022. évi beszámolókat és a költségvetést, Ködmön Károlyné pedig az Ellenőrző Bizottság jelentését ismertették. A közgyűlés a nyilvánosság elé tárt beszámolókat és jelentéseket szavazás után elfogadta.

Korábbi bejelentésüknek megfelelően az elnökség két tagja, Nagy János gazdasági alelnök, operatív vezető, valamint Forgács Mónika általános alelnök lemondtak tisztségeikről és távoznak az elnökségből. A beszámolók elfogadását követően a lemondó alelnökök a közgyűlésen is megerősítették szándékukat, majd elköszöntek. A MESZ elnöke emléklappal és ajándékokkal búcsúztatta a távozó vezetőket.

A megüresedett helyek betöltésére a közgyűlés – előzetes jelölés után – új elnökségi tagokat választott, ezzel a MESZ öt tagú elnöksége az alábbiak szerint alakult meg.

Elnök: Mézes Gyöngyi
Gazdasági alelnök: Domsits Lilla
Általános alelnök: Besenyei Anna
Elnökségi tag: Simonyi Miklós
Elnökségi tag: Felső Géza

Az adatvédelemért és tagnyilvántartásért felelős vezetőségi tag Besenyei Anna általános alelnök.
A MESZ „A”komitatano-ja továbbra is Szabolcs István.

Az új alelnökök hivatalba lépése folyamatban van, az átmeneti időszakban a leköszönő alelnökök segítik a MESZ működését. További részletek a közgyűlési jegyzőkönyvben lesznek olvashatók, amely a honlap Dokumentumtárában hamarosan elérhetővé válik.

Javaslataitokra, ötleteitekre és meglátásaitokra a MESZ új elnöksége folyamatosan számít, kérjük, támogassátok munkánkat.

Ugyanitt felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Magyarországi Eszperantó Szövetség telefonszáma megváltozott,
a MESZ új, központi telefonszáma 06 70 857 5024.

Tisztelettel:

A MESZ elnöksége