Közgyűlési meghívó

Tisztelt Küldöttek és MESZ tagok!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség összehívja közgyűlését.

Közgyűlés ideje: 2012.12.16. vasárnap 10 óra (9 órától regisztráció)

Közgyűlés helye: 1062 Budapest, Bajza u. 54. Nemzetek Háza, I. emelet

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása

– levezető elnök

– jegyzőkönyvvezető

– jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)

2. Bizottságok elnökeinek megválasztása

Az Ellenőrző Bizottság elnökét a MESZ Alapszabálya szerint a közgyűlésnek kell megválasztania.

3. Egyebek

Amennyiben a jelzett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján a közgyűlést 2012. december 16-án 10.30 órai kezdettel ugyanazon a helyen, változatlan napirenddel összehívjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján az ismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes!

Alapszabályunk értelmében a közgyűlés nyitott, azon bárki részt vehet, a témához hozzászólhat, de szavazni csak a küldötteknek lehet!

A közgyűlés után, 12 órától tartjuk Zamenhof Ünnepségünket, melyre mindenkit szeretettel várunk!

14,30-kor megkoszorúzzuk a Zamenhof szobrot a Tabánban, a Rácz fürdővel szemben.

Budapest, 2012. november 29.

Szabó Imre

Elnök

Magyarországi Eszperantó Szövetség

Elérhetőségeink:

Postacím: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. II/209.

Telefonszám: 70/932-7464

E-postacím: hungario@gmail.com

Honlap: www.esperantohea.hu