Közgyűlési meghívó

M e g h í v ó

Tisztelt Küldött!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség éves közgyűlését összehívja.
Közgyűlés ideje: 2010. június 26. szombat 10:00 óra (9 órától regisztráció)
Közgyűlés helye
 Nemzetek Háza  Budapest, Bajza u. 54. I. emelet

Közgyűlés napirendi pontjai:

1.) A közgyűlési tisztségek megválasztása:
a) A levezető elnök megválasztása.
b) A jegyzőkönyvvezető megválasztása.
c) A jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása (2 személy).
Határozathozatal

2.) Napirendi pontok, és sorrendjük elfogadása – Határozathozatal

3.) A MESZ 2009. évi pénzügyi beszámolója és mérlege (előadó: Nagy János gazdasági alelnök).
Határozathozatal

4.) A MESZ szakmai beszámolója (előadó: Harnyos Ferenc általános alelnök).
Határozathozatal

5.) A MESZ Ellenőrző Bizottság jelentése (Faragó Éva). Határozathozatal

6.) Tagszervezetek beszámolói.
Határozathozatal

7.) Új elnökségi tagok választása (2 személy). Debreczeni Lajos lemondott elnökségi tagságáról, Mikola Klára elhunyt.
Határozathozatal

8.) Egyebek

Amennyiben a jelzett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján a megismételt közgyűlést 2010. június 26-án 1030 órai kezdettel ugyanazon a helyen, változatlan napirenddel összehívjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Elérhetőség:

e-mail: hungario@gmail.com
Tel.:    70/450-1687;  70/450-1686

Budapest, 2010. június 3.

Szabó Imre
Magyarországi Eszperantó Szövetség  elnöke