Közgyűlési meghívó

Tisztelt Küldött!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség összehívja közgyűlését.

Közgyűlés ideje: 2015.04.19. vasárnap 12:00-tól (11 órától regisztráció)
Közgyűlés helye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ Székház – Károlyi terem

Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása
– levezető elnök
– jegyzőkönyvvezető
– jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

2. Napirendi pontok és sorrendjük elfogadása
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

3. A MESZ 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

4. A MESZ 2014. évi pénzügyi jelentése és 2015. évi költségvetési terve (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

5. A MESZ Ellenőrző Bizottságának 2014. évi jelentése (előadó: Récsányi Judit, az Ellenőrző Bizottság elnöke)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

6. A MESZ 2014. évi szakmai beszámolója (előadó: Lindwurm Edit, általános alelnök)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

7. A MESZ 2014. évi nemzetközi szakmai beszámolója (előadó: Dr. Márkus Gábor)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

8. Tiszteletbeli tag választása
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

9. Tagszervezetek beszámolói

10. Egyebek

Amennyiben a fent jelzett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján a közgyűlést 2015. április 19-én 12:30 órai kezdettel ugyanazon a helyen, változatlan napirenddel összehívjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján az ismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes!

Alapszabályunk értelmében a közgyűlés nyitott, azon bárki részt vehet, a témához hozzászólhat, de szavazni csak a küldötteknek lehet!

A helyszín megközelítése:
A Blaha Lujza térrő induló 5-ös, 7-es, 110-es, 112-es autóbuszokkal a Cházár András utcai megállóig.

Budapest, 2015. április 4.

Szabó Imre
Elnök
Magyarországi Eszperantó Szövetség

Elérhetőségeink:
: Budapest, XIV. ker. Thököly út 58-60.
: 70/932-7464
: hungario@gmail.com