Nemere István: Ravasz, mint a róka – Ruza, kiel vulpo

Sube en Esperanto –

A Nyíregyházi „Verda Stelo” Eszperantó Egyesület tájékoztatja az olvasó- és vásárlóközönséget, hogy megjelent legújabb kétnyelvű könyvük Nemere Istvántól Ravasz, mint a róka – Ruza, kiel vulpo címmel. A könyv a szerző által dedikált és most először jelenik meg magyar nyelven is. Megrendelhető az alábbi e-mail címen, ára 1 900 Ft + postaköltség, vagy megvásárolható Nyíregyházán.
Igény szerint a HEA tavaszi közgyűlésére is kapható lesz, akkor nem kell postaköltséget fizetni.
Továbbra is kapható korábbi kétnyelvű könyvük, Nemere István: Aki keres talál – Kiu serĉas, tiu trovas (1 600 Ft) és az eszperantó nyelvű mesekönyv, Marék Veronika: La Malbela Knabineto (2 000 Ft), mely a tavalyi Belarta Konkurso-n „Az év gyermekkönyve” díjat nyerte el.

Az órámra néztem. Már elmúlott az ebédidő és még semmit sem ettem. Kellemes illatok szálldostak az étkező felől. Intettem Mattnek:
– Gyere, éhes vagyok.
Az étkezőben már kevesen voltak. A sarokban választottunk egy asztalt és háttal a falnak ültünk le. Így szemmel tarthattuk a termet, a bejáratot, és senki nem ülhetett mögénk. Matt azonnal megértette, hogy nem szeretnék hallgatózókat. Szó nélkül ettük meg a levest. Köröskörül megfogyatkoztak az emberek. Végre majdnem egyedül maradtunk a helyiségben. Matt kíváncsian várta, mit fog hallani.
– Kaptam egy infót – mondtam. – Ma este talán lesz egy újabb gyilkosság.
– A célszemély…?
– Nem ismerem a nevét. Egy feltétele van: essen az eső.

Esperanto-Asocio „Verda Stelo” de Nyíregyháza informas la legantojn kaj la aĉetantajn klientojn, ke ilia lasta dulingva libro de István Nemere: Ravasz, mint a róka – Ruza, kiel vulpo estis eldonita. La libro estas dediĉita de la aŭtoro kaj unuafoje estas eldonita hungare. Ĝi menditeblas ĉe la ĉi-suba retadreso, prezo HUF 1,900 + afranko, aŭ ĝi estas aĉetebla en la urbo Nyíregyháza ĉe la Asocio.
La libro estos disponebla ankaŭ dum la printempa ĝenerala kunveno de HEA.
Aĉeteblas ankaŭ ilia antaŭa dulingva libro, István Nemere: Aki keres talál – Kiu serĉas, tiu trovas (1.600 HUF) kaj la fabellibro en Esperanto Marék Veronika: La Malbela Knabineto (2.000 HUF), kiu ekhavis la premion „Infanlibro de la jaro” de UEA ĉe la pasintjara Belarta Konkurso.

Mi rigardis al mia horloĝo. Jam pasis la tempo por tagmanĝo kaj mi ankoraŭ nenion manĝis. Agrablaj odoroj flugadis al mi el la manĝejo. Mi mansvingis al Matt:
– Venu, mi malsatas!
En la manĝejo jam estis malmultaj. Mi elektis tablon en la angulo, kaj ni sidis dorse al la muro. Tiel ni povis observi la salegon, la enirejon kaj neniu povis sidiĝi malantaŭ ni. Matt tuj komoprenis, ke mi ne volus subaŭskultantojn. Senvorte ni mangis la supon. Ĉirkaue pli maldensiĝis la homoj. Fine ni restis preskaŭ solaj en la ejo. Matt scivoleme atendis, kion li aŭdos?
– Mi ricevis informon – mi diris. – Eble hodiaŭ vespere estos nova murdo.
– La celita persono?
– Mi ne konas la nomon. La kondiĉo: pluvu.

Mendu ilin ĉe

Mendu ilin ĉe:

Klaku la bildon por la FB paĝo!