MESZ éves beszámoló küldöttgyűlés

Informigo pri ĝenerala asembleo – sube en Esperanto.

MEGHÍVÓ
küldöttgyűlésre

Tisztelt Tagság, tisztelt Küldöttek!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség (székhely: 1141 Bp. Szugló u. 82.) számít az Ön részvételére soron következő éves beszámoló küldöttgyűlésén, melyet 2024. április 24-én, szerdán 18:00 órától tartunk Budapesten, V. ker. Markó u. 1/b helyszínen.

Határozatképtelen a küldöttgyűlés, ha a jelenlévők száma nem haladja meg a tagság létszámának 50%-át + 1 főt, ekkor a törvény szerint megismételt küldöttgyűlést kell összehívni.

Határozatlanképtelenség esetén a megismételt küldöttgyűlés időpontja és helyszíne:

2024. április 28. vasárnap 10:00-13:00
Helyszíne: Klaudió Civil Központ
1072 Budapest VII. ker. Nagy Diófa u. 34. (a Klauzál tér mellett, lásd az oldal alján!)

A küldöttgyűlés napirendi pontjai:

1. Az elnök köszöntője, majd a küldöttgyűlési tisztségviselők megválasztása:
– levezető elnök,
– jegyzőkönyvvezető,
– jegyzőkönyv-hitelesítők,
– szavazatszámláló bizottság elnöke,
– szavazatszámláló bizottság tagjai (2 fő).
Kérdések, hozzászólások, majd az eredmény ismertetése.

2. A napirendi pontok és sorrendjük elfogadása.
Kérdések, hozzászólások, majd az eredmény ismertetése.

3. A Cégbíróság elvárásainak ismertetése az Alapszabály módosításához. (Mivel a Cégbíróság az Alapszabályt csak ezen módosításokkal fogadja el, kérdések, hozzászólások elhangzása fölösleges.)

4. A módosított Alapszabály szavazásra bocsátása, majd határozathozatal.

5. A MESZ 2023. évi egyszerűsített éves beszámolója (Mézes Gyöngyi, elnök). Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

6. A MESZ 2023. évi szakmai beszámolója (Besenyei Anna, általános alelnök). Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

7. A MESZ 2023. évi pénzügyi jelentése (Domsits Lilla, gazdasági alelnök). Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

8. Az Eszperantó Világszövetség választmányi tagjának (A-komitatano) beszámolója 2023. évi tevékenységéről (Szabolcs István) Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

9. A MESZ Ellenőrző Bizottságának 2023. évi jelentése (Récsányi Judit – elnök, Ködmön Károlyné, Tötösné Gados Zsuzsa – tagok). Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

10. A MESZ 2024. évi szakmai munkaterve (Besenyei Anna, általános alelnök). Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

11. A MESZ 2024. évi költségvetési terve (Domsits Lilla, gazdasági alelnök). Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

12. A MESZ Ellenőrző Bizottsága tisztségviselőinek bejelentése lemondási szándékukról. Munkájuk megköszönése, méltatása. Kérdések, hozzászólások, majd a tudomásulvételről határozathozatal.

13. Az Ellenőrző Bizottság új tisztségviselőinek jelölése, bemutatkozásuk.

14. Az Ellenőrző Bizottság új tisztségviselőinek megválasztása. Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

15. Egyéb témák.

16. Elköszönés, elnöki zárszó

Budapest, 2024. április 14.

Tisztelettel:

Mézes Gyöngyi
a Magyarországi Eszperantó Szövetség elnöke

Estimata membraro!
Estimataj delegitoj!

Hungaria Esperanto-Asocio anoncas sian ĝeneralan asembleon por la membraro kaj delegitoj.
Tempo: 24-a de aprilo, 2024, je la 18:00a horo.
Loko: Budapest, V. distr., Markó u. 1/b.

Laŭ la hungaraj leĝoj, se la asembleo ne estas decidpova en tiu tempopunkto pro la nesufiĉa nombro de ĉeestantaj delegitoj, ĝi refoje anoncatas la 28-an de aprilo, ekde la 10-a ĝis la 13-a horoj.

Loko de la ripetota kunveno:

Klaudió Civil Központ
1072 Budapest VII. distr., Nagy Diófa u. 34. (apud la placo Klauzál, vidu malsupre),
la 28-an de aprilo, 2024, inter la 10-a kaj 13-a horoj.

En la kazo de ripetata asembleo, ĝi jam validas sendepende la nombro de partoprenantoj/delegitoj dum la denove anoncita kunveno.

Budapesto, la 14-an de aprilo, 2024.

Respektoplene:

Gyöngyi Mézes – Perlo Miela
prezidanto de HEA