MESZ rendkívüli küldöttközgyűlés

Tisztelt Küldöttek és Tagok!
(Sube en Esperanto)

A Magyarországi Eszperantó Szövetség összehívja rendkívüli küldöttközgyűlését elnökségi tag választására.

A közgyűlés helye:  1146 Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ Székház – Fszt. Aula és Baross terem.

A közgyűlés ideje: 2022. június 20. hétfő 18:00-tól (Regisztráció: 17:30 -tól).

Határozatképtelen a közgyűlés, ha a jelenlévő küldöttek száma nem haladja meg az összküldöttek létszámának 50%-át + 1 főt, ekkor a törvény szerint megismételt közgyűlést kell összehívni.

>> A megismételt közgyűlés ideje: 2022. június 26. vasárnap 10:00 órától.
09:00 órától regisztráció, valamint UEA és MESZ tagsági díj, UK részvételi díj fizetésének lehetősége, könyvvásárlás.

Helyszíne: Cserepesház Művelődési Központ, 1144 Budapest, Vezér u. 28/B.
http://www.cserepeshaz.hu

A helyszín megközelítése:
Az Örs vezér tér felől induló 82-es trolival, 144-es busszal a Vezér út megállóig (2. megálló).

A küldöttközgyűlés napirendi pontjai:

  1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása
  • levezető elnök
  • jegyzőkönyvvezető
  • jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)
  • Szavazatszámláló Bizottság (3 fő)
    Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

2. Elnökségi tag megválasztása
(Előadó: Nagy János)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.
Ezt követően az elnökség saját tagjai közül megválasztja az elnököt, majd erről tájékoztatja a Közgyűlést.

3. Egyebek
Az elnökségi tag személyére szóló jelölés a Választási Bizottságnak küldendő e-mailben:
mesz.valasztasibizottsag@gmail.com   

Köszönöm az együttműködést!

2022. május 24.

Tisztelettel:

Nagy János
gazdasági alelnök,
operatív vezető

Tel: 70/932-7464 
https://esperantohea.hu/
hungario@gmail.com

Estimata membraro!
Estimataj delegitoj!

Hungaria Esperanto-Asocio anoncas ĝeneralan delegitan asembleon por elekti novan estraranon kaj el la estraro elekti novan prezidanton.
Tempo: 20-a de junio, 2022, je la 18:00a horo (registrado ekde la17:30 horo).
Loko: Centra oficejo de HEA, 1146 Budapest, Thököly út 58-60. (OKISZ Inkubátorház)

Laŭ la hungaraj leĝoj se la asembleo ne estas decidpova en tiu tempopunkto pro la nesufiĉa nombro de ĉeestantaj delegitoj, ĝi

refoje anoncatas la 26a-an de junio, 2022, je la 10-a horo

(registrado kaj administrado ekde la 9a horo). En la kazo de ripetata asembleo, ĝi jam validas, sendepende la nombro de partoprenantoj/delegitoj dum la denove anoncita kunveno.

La delegitoj elektas novan estraranon per voĉdonado. Post la persono de nove elektita estrarano estas konstatata, la estraro konsultiĝas inter si mem, kaj elektas prezidanton el inter ili. Post tiu konsultado la nova prezidanto estos publikota.

Loko de la ripetota kunveno:
Cserepesház Művelődési Központ, 1144 Budapest, Vezér u. 28/B. – Rete: http://www.cserepeshaz.hu

La ĝenerala asembleo estas malfermata, ĝi estas libere vizitebla, ĉiuj vizitantoj rajtas komenti la temojn, sed bonvolu konsideri: nur la delegitoj povas voĉdoni.

Dankon por la kunlaborado!

La 24an de majo, 2022.

Altestime:

Nagy János
ekonomia vicprezidanto
operacia aferzorganto

Tel: 70/932-7464 
https://esperantohea.hu/
hungario@gmail.com