MESZ rendkívüli közgyűlés 2023. június 24/25.

Tisztelt Küldöttek és Tagok!
(Sube en Esperanto)

A Magyarországi Eszperantó Szövetség összehívja rendkívüli küldöttközgyűlését.

Közgyűlés helye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ Székház – Fszt. Aula

Közgyűlés ideje: 2023. június 24. szombat 18:00-tól.

Határozatképtelen a közgyűlés, ha a jelenlévők száma nem haladja meg a tagság létszámának 50%-át + 1 főt, ekkor a törvény szerint megismételt közgyűlést kell összehívni.

A megismételt közgyűlés ideje: 2023. június 25. vasárnap 11:00 órától kb. 14:00-ig
(10:00-től regisztráció)

Közgyűlés helye: 1027 Budapest, Margit krt. 62. Vízivárosi Közösségi Tér

Megközelítése: a Nyugatitól 4-6. villamos, a Délitől 17-es villamos (megállók: Széna tér vagy Mechwart liget)

A küldöttközgyűlés napirendi pontjai:

 1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása
 • levezető elnök
 • jegyzőkönyvvezető
 • jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)
 • szavazatszámláló bizottság elnöke
 • szavazatszámláló bizottság tagjai (2 fő)
 • Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal
 1. Napirendi pontok és sorrendjük elfogadása. Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.
 2. Az Alapszabály módosításához eddig beérkezett javaslatok ismertetése. Kérdések, hozzászólások, a 4. pont elmaradása esetén határozathozatal.
 3. Esetleges újabb javaslatok ismertetése. Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.
 4. Munkacsoportok létrehozása. Javaslatok, kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.
 5. Egyebek.

Budapest, 2023. június 12.

Tisztelettel:

Mézes Gyöngyi
A Magyarországi Eszperantó Szövetség elnöke


Estimata membraro!
Estimataj delegitoj!

Hungaria Esperanto-Asocio anoncas sian ĝeneralan asembleon por la membraro kaj delegitoj.
Tempo: 24-a de junio, 2023, je la 18:00a horo (registrado ekde la17:30 horo).
Loko: Centra oficejo de HEA, 1146 Budapest, Thököly út 58-60. (OKISZ Inkubátorház, Aula)

Laŭ la hungaraj leĝoj se la asembleo ne estas decidpova en tiu tempopunkto pro la nesufiĉa nombro de ĉeestantaj delegitoj, ĝi refoje anoncatas la 25-an de junio, 2023, ekde la 11-a horo.

Loko de la ripetota kunveno: 1027 Budapest, Margit krt. 62. Vízivárosi Közösségi Tér.

Registrado kaj administrado ekde la 10a horo. En la kazo de ripetata asembleo, ĝi jam validas, sendepende la nombro de partoprenantoj/delegitoj dum la denove anoncita kunveno.

La 12an de junio, 2023.

Respektoplene:

Perlo Miela
prezidanto de HEA