Közgyűlési tájékoztató

Megint Együtt – Szívesen

A Magyarországi Eszperantó Szövetség május 20-án, egy napfényes vasárnapon tartotta 2012 évi közgyűlését.

*Új, megfelelőbb otthon – busszal elérhető
Cím: 1146 Budapest, Thököly út 58-60, közvetlenül a domonkosok tégla-újgótikus temploma mellett, több kék autóbuszjárat megállójánál (5, 7, 173) –

Az ülést a MESZ elnöke, Szabó Imre vezette.

*Elvesztett zöld gyémánt – gyászoló szívek
Az első üdvözlés egyben utolsó is volt: az elhunyt Haszpra Ottó professzort búcsúztatta Dudich Endre, a MESZ tiszteletbeli elnöke. „Ami gyémánt, az is marad.”

*Jogok és illetékességek kielégítő tisztázása
Több jelenlevő érthető ügyviteli és eljárási kételyeknek adott hangot. Ezeket sikerült eloszlatni.

*Jelentések 2011-ről – profi módon és kielégítő színvonalon
Nagy János bemutatta, írásban is, az elnökség jelentéseit: a szakmai beszámolót, közhasznúsági és pénzügyi jelentést. Ezeket Faragó Éva kommentálta, és tolmácsolta az Ellenőrző Bizottság jóváhagyását.

*Haszontalan kötözködés helyett gyümölcsöző vita
A jó szándékú hozzászólások, kérdések és válaszok után valamennyi jelentést egyhangúlag elfogadták.

*Az új iroda, 209 sz., már működik. További helységek is igénybe vehetők
A Közgyűlés egyhangúlag jóváhagyta a szákhelyváltoztatást. A déli szünetben a részvevők felkeresték az új irodát, az OKISZ modern (1973-ban épült) székházának II. emeletén. Munkanapokon étterem is áll rendelkezésre.

*Ragyognak az Egri csillagok – immár eszperantóul is
Szabó Imre és a (győri) fordító Horváth József bemutatta Gárdonyi Géza népszerű regényének, az Egri csillagoknak az eszperantó fordítását. Gratulálunk a fordítónak!

*10 szervezeti egység számolt be a 2011 évi sokoldalú tevékenységről, 3-3 percben

*Megtiszteltetés
A Közgyűlés G. Nagy Róbertet (Dombóvár) a MESZ tiszteletbeli tagjává választotta.

*Alelnök-csere
A Közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta Harnyos Ferenc alelnök maga kezdeményezte lemondását, és új általános alelnököt választott, Lindwurm Edit kisasszony személyében. A MESZ honlapjának gondozását Eszényi József veszi át.

*Erősítsük az elnökséget – új erőket szívesen látunk!
Máté Sándor urat az elnökség tagjává választották. Gratulálunk Editnek és Sándornak, és sok sikert kívánunk!

*Az „A Nemzetközi nyelvért, az eszperantóért” Alapítvány vége
A Közgyűlés elfogadta az Alapítvány megszüntetésére tett javaslatot.

*Tájékoztatás a MESZ által az új irodában folytatott nyelvoktatásról
A jelenlegi (nem túl kielégítő) helyzet mellett a jövő tervekről is szó volt

*HEA és KEA – megvan a szándék a Kulturális Eszperantó szövetséggel még lezáratlan ügyek megbeszélésére
A mindkét fél részéről kifejezésre juttatott jóakarat remélhetőleg megoldja a többéves problémákat.

oooo

A beszámolót írta: Dudich Endre