A MESZ országos közgyűléséről – 1991


A Magyar Eszperantó Szövetség országos közgyűléséről

A Magyar Eszperantó Szövetség Elnöksége 1991. június 1-jén tartotta meg Budapesten országos közgyűlését. A közgyűlés határozatképes volt, miután a szükséges létszám megvolt. Több mint százan kezdték meg a vitát az egyes pontok felett. Az elnökség nem jól mérte fel az időt, miután 10 pont megvitatását tűzte napirendre. Nos, az idősebb eszperantisták előre látták, hogy ennyi pontot megvitatni nem lehet, s így is történt.

Először a 10. pontot vitatták meg, ami a szövetség tiszteletbeli tagja címadományozása volt. A tagság a javaslatokat elfogadta, és ekkor ünnepélyesen kiosztották a tiszteletbeli eszperantista okleveleket. Utána következett a legnehezebb pont, az alapszabály módosítása. Már előre látszott, hogy itt nagy viták lesznek. S valóban… Még délután is erről folyt a szó. Hát, bizony, itt talán hibát követett el az elnökség, miután a régi alapszabályt kezdte módosítgatni, javítgatni. Nagyon sok hozzászólás hangzott el az egyes pontokhoz. Talán helyesebb lett volna, ha egy teljesen új alapszabályt adnak a közgyűlés résztvevői elé, nem pedig itt egy beszúrás, ott egy-két mondat elhagyása, hozzátűzése, stb.

Végeredményben nagyon élénk vita zajlott. Mindenki azt szerette volna, hogy az alapszabály módosítása jól sikerüljön. Azt láttuk, hogy a szövetség működésének alapelvei nem újak, pontosításuk azonban időszerű. így például a politikai semlegesség fogalmának pontosítása és betartása most, amikor a politikai csatározásokban terjed a gyűlölködés, nemcsak az UEA-tagságunkból fakadó kötelezettség, hanem elemi érdekünk.

Alapelveink közül a demokratizmus az, amelynek érvényesítése érdekében további lépéseket kell tennünk. Nagyon fontos pont volt, hogy ne csak a választás maga, de a jelölés se függjön semmiféle bizottságtól. A módosítási javaslat szerint a jelölés joga is a választóké. A Magyarországi Eszperantó Szövetség elnevezéssel a névhasználat is összhangba kerül az alapszabály tartalmával.

id. Zakar János, Heves Megyei Hírlap, 1991. június 10.