Meghívó a MESZ rendkívüli és éves beszámoló küldöttközgyűlésére

Tisztelt Küldöttek és Tagok!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség összehívja rendkívüli és éves beszámoló küldöttközgyűlését. (Invitilo al ĝenerala kunveno.)

Közgyűlés helye: 1146. Budapest, Thököly út 58-60.  OKISZ Székház – Fszt. Aula

Közgyűlés ideje: 2023. április 11. kedd 18:00-tól (17:00 órától regisztráció)

Határozatképtelen a közgyűlés, ha a jelenlévők száma nem haladja meg a tagság létszámának 50%-át + 1 főt, ekkor a törvény szerint megismételt közgyűlést kell összehívni.


A megismételt közgyűlés ideje: 2023. április 16. vasárnap 10:00 órától

(09:00 órától lehet regisztrálni és MESZ-tagságot, UK részvételi díjat, UEA tagságot, könyvvásárlást rendezni).  

Helyszíne: 1146 Budapest, Thököly út 58-60.  OKISZ irodaház, 1 emelet /101. Elnökségi terem

A küldöttközgyűlés napirendi pontjai: 

1. Közgyűlési tisztségviselők megválasztása
– levezető elnök
– jegyzőkönyvvezető
– jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal. 

2. Napirendi pontok és sorrendjük elfogadása  Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

3. A MESZ 2022. évi egyszerűsített éves beszámolója (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök) Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

4. A MESZ Ellenőrző Bizottságának 2022. évi jelentése (előadó: Récsányi Judit, az Ellenőrző Bizottság elnöke, Ködmön Károlyné és Tötösné Gados Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság tagok). Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

5. A MESZ 2022. évi pénzügyi jelentése (előadó: Nagy János gazdasági alelnök) Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

6. A MESZ 2023. évi költségvetési terve (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök) Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

7. A MESZ 2022. évi szakmai beszámolója (előadó: Forgács Mónika, általános alelnök) Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal.

8. A MESZ leköszönő két  alelnök bejelentése és elköszönése
Kérdések, hozzászólások, tudomásulvételről határozathozatal. 

9. MESZ elnökségi tagok választása  (jelölés és jelöltek bemutatása,) Kérdések, hozzászólások, határozathozatal.

10. Elnökségi döntés bejelentése a két alelnök személyéről és közgyűlés jóváhagyása
Kérdések, hozzászólás, határozathozatal. 

11. MESZ Elnökség új A-komitatano jelöltje és választása
Kérdések, hozzászólások, határozathozatal. 

12. Egyebek


Az elnökségi tagok személyére irányuló jelöléseket kérjük, hogy az alábbi e-mail címre szíveskedjenek megküldeni: mesz.valasztasibizottsag@gmail.com

Budapest, 2023. március 17.

Tisztelettel: 

Mézes Gyöngyi
elnök

Nagy János
gazdasági alelnök


Forgács Mónika
általános alelnökA napirendi pontokban szereplő beszámolók a tagság számára kiküldésre kerültek, valamint a Beszámolók között is megtekinthetők.