MAREBO 2022

Antaŭ 26 jaroj elsaltis el la cerbo de Iván Varga, membro de la grupo en Győr la ideo, ke utiligante la belaĵojn de sia naskovilaĝo, li invitas por neformala renkontiĝo esperantistojn de la regiono, eĉ de la lando kaj mondo.

La iniciato pruviĝis tiel sukcesa, ke se ne kalkuli la du lastajn epidemiajn jarojn, Iván aranĝas la lastan sabaton de Majo de ĉiu jaro Marebo, la Majan Renkontiĝon en Bodonhely, nun jam la 24an fojon en sia domo, en la Raba-borda vilaĝeto.

Iván zorge preparas la ĝardenamuzon: li igas starigi grandan tendon en la korto, alportigas benkojn, tablojn, preparas la ingrediencojn por la pendpota gulaŝo, plibeligas la domon kaj atendas kun malfermitaj pordoj kaj brakoj la gastojn, kiuj venas el Győr, Szombathely, Székesfehérvár, Veszprém, Budapeŝto, eĉ preskaŭ ĉiun fojon ankaŭ el eksterlando (jam gastis barataj, koreaj, nederlandaj, germanaj, ĉeĥaj, francaj ktp. esperantistoj). Longe ne vidataj amikoj, konatoj retrovas sin ĉi tie. La renkontiĝon fojfoje honoras per sia vizito la vilaĝestro, ĵurnalistoj raportas pri la neĉiutaga evento.

La aranĝaĵo estas sufiĉe unika en la Esperanta patrujo. Ĝia ĉefa altirforto estas la familiareco, neformaleco kaj la amika, ĉiam gaja etoso. La gastoj mem senŝeligas la terpomojn, legomojn, la viroj hakas brullignon, incitas la fajron sub la pendpoto, la virinoj kuiras la gulaŝon. Trinkaĵojn, frandaĵetojn ĉiuj mem alportas.

Neforlasebla programero estas la posttagmanĝa mergiĝo en la rivero Rába, fluanta proksime al la ĝardenrando. Iuj ĝisgenue, aliaj ĝistalie, kelkaj naĝante al la transbordo. Kaj dume fluas, kompreneble, ankaŭ la babilado hungare, Esperante pri la movado, politiko, historio, tagaj aktualaĵoj, personaj travivaĵoj. Laŭ individuaj plaĉo kaj emo.

Ĉi-jare ni havis bonŝancon, la suno senĝene brilis, la riverakvo estis varma, kaj ankaŭ Rába ne inundis la plaĝon. La renkontiĝo samtempis kun la tago de la vilaĝo. Eksterlanda gasto venis ĉi-foje el Germanio. Pro datokolizio la maja Marebo fariĝis junia Marebo, por tiel diri Jurebo, sed kompreneble la tradicio tamen dirigas de ni Marebo. Do vivu longe MAREBO!

Ankaŭ dudek-kvarafoje estu elkora danko al la eminenta gastiganto Iván Varga!

Marebo 2022

26 évvel ezelőtt pattant ki Varga Iván, a győri csoport tagjának fejéből az ötlet, hogy kihasználva szülőfalujának természeti szépségeit kötetlen találkozóra hívja a környék, sőt az ország, világ eszperantistáit.

A kezdeményezés annyira sikeresnek bizonyult, hogy az elmúlt két járványos évet leszámítva minden év május utolsó szombatján Iván megrendezi a Marebo-t, a Májusi Bodonhelyi Találkozót, immár 24. alkalommal saját házában, a kis Rába-parti faluban.

Iván előre készül a kerti partira: felállíttatja a nagy sátrat az udvaron, padokat, asztalokat hozat, előkészíti a bográcsgulyáshoz valókat, kicsinosítja a házat, és tárt kapukkal és karokkal várja vendégeit, akik Győrből, Szombathelyről, Székesfehérvárról, Veszprémből, Budapestről, sőt szinte minden alkalommal külföldről is érkeznek (voltak már indiai, koreai, holland, német, cseh, francia stb. eszperantisták is). Rég nem látott barátok, ismerősök látják itt viszont egymást. A találkozót időnként megtiszteli látogatásával a polgármester, újságírók számolnak be a nem mindennapi eseményről.

A rendezvény meglehetősen egyedi az eszperantó hazában. Fő vonzereje a közvetlenség, kötetlenség és a baráti, mindig vidám hangulat. Maguk a vendégek pucolják a krumplit, zöldséget, a férfiak fát vágnak, élesztik a tüzet a bogrács alatt, a nők főzik a gulyást. Italt, rágcsálnivalót mindenki maga hoz.

Elmaradhatatlan programpont az ebéd utáni megmártózás a kert alatt folydogáló Rábában. Ki térdig, ki derékig, ki átúszva a túlpartra. És közben persze folyik a társalgás magyarul, eszperantóul mozgalomról, politikáról, történelemről, napi aktualitásokról, személyes élményekről. Kinek hogyan hozza kedve.

Az idén szerencsénk volt, szépen sütött a nap, meleg volt a Rába vize, és áradás sem öntötte el a strandot. A találkozó egybeesett a falunappal. A külföldi vendég ezúttal Németországból érkezett. Időpontütközés miatt a májusi Marebo, júniusi lett, mondhatni Jurebo, de persze a hagyomány mégis csak Marebo-t mondat velünk. Éljen hát sokáig a Marebo!

Huszonnegyedszer is nagy köszönet érte a kitűnő házigazdának, Varga Ivánnak!

(Raporto de Jozefo HORVATH)

MaReBo 2023 >>