Közgyűlési meghívó

Tisztelt Küldött, kedves MESZ-tag, kedves érdeklődő!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség összehívja közgyűlését.

Közgyűlés ideje: 2012.11.11. vasárnap 10 óra (9 órától regisztráció)
Közgyűlés helye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ Székház – Károlyi terem

Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása
– levezető elnök
– jegyzőkönyvvezető
– jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)
Határozathozatal

2. Alapszabály módosítások
Határozathozatal

3. Rövid összegzés az elnökség 4 éves munkájáról

4. Elnökválasztás
Határozathozatal

5. Elnökségválasztás
Határozathozatal

6. Bizottsági tagok választása
Határozathozatal

7. MESZ könyvtartozása

8. Egyebek

Amennyiben a jelzett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján a közgyűlést 2012. november 11-én 10.30 órai kezdettel ugyanazon a helyen, változatlan napirenddel összehívjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján az ismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes!

Alapszabályunk értelmében a közgyűlés nyitott, azon bárki részt vehet, a témához hozzászólhat, de szavazni csak a küldötteknek lehet!

A helyszín megközelítése:
Az 5-ös, 7-es, 173-as busszal (mindkét irányból a Cházár András utcai megállóig kell menni – pont a buszmegállónál, közvetlenül a templom mellett).

Budapest, 2012. október 8.

Szabó Imre
elnök
Magyarországi Eszperantó Szövetség

Elérhetőségeink:
Cím: 1146 Budapest, XIV. ker. Thököly út 58-60.
Telefon: 70/932-7464
E-mail: hungario@gmail.com
Honlap: www.esperantohea.hu