Közgyűlési tájékoztató

Tisztelt Eszperantisták!

A 2016.november 06-án megtartott tisztújító Küldöttközgyűlésen a küldöttek az alábbi tisztségeket szavazták meg 2016 -2020 időszakra.

Elnökség
Elnök: Eszes Mária Erzsébet
Általános alelnök: Lindwurm Edit
Gazdasági alelnök, operatív vezető: Nagy János
Tagok: Sereghyné Zengő Enikő, Eszényi József

Ellenőrző Bizottság
Elnök: Récsányi Judit
Tagok: Ködmön Károlyné, Tötösné Gados Zsuzsanna

Szavazatszámláló és Választási Bizottság
Elnök: Ködmön Károlyné
Tagok: Dr. Molnár Lajosné dr. Farkas Julianna, Lelikné Ombodi Orsolya

Nagy János
Magyarországi Eszperantó Szövetség
gazdasági alelnök,
operatív vezető