Legutóbbi események a 120 éves MESZ-nél

Kedves Tagság! Kedves Eszmetársak!

2022. április 10. napján két esemény is történt az idén 120 éves Magyarországi Eszperantó Szövetség háza táján. Sorrendben haladva, íme:

Az első a beszámolókról szóló közgyűlés, amely sok-sok szám és tényadatot tartalmazó jelentések, beszámolók elfogadásáról határozott. A munka érdemi része Nagy Jánosé, aki kiváló ismerője az operatív ügyeknek, feladatoknak. A közgyűlés során építő javaslatokat is kaptunk, amelyekkel a jövőben foglalkozni kívánunk. A tagdíj összegek változnak a 2023-as évtől. A közgyűlésről szóló jegyzőkönyv hamarosan felkerül a MESZ honlapjának dokumentumtárába.

Elmondható, hogy a közgyűlés kiemelkedő, meglepetés pontját a végére tartogattuk. Az új elnökség beiktatása óta csupán fél év telt el, ám ez az időszak annál tartalmasabb volt. Szabolcs István elnök úr kiemelkedő sikereket ért el az eszperantó kultúra értékeinek nemzetközi elismertetésében. Megbeszéléseket folytatott a horvát parlamentben, hogyan sikerült a helyieknek felvenni az eszperantót a nemzeti kulturális örökség listájára. A tapasztalatok alapján elindított egy folyamatot a magyar országgyűlésben, hogy ez nálunk, Magyarországon is megvalósulhasson. Személyesen tárgyalt az EEU elnökével, hogyan lehetne az Európai Unióban elősegíteni az eszperantó tanításának elterjedését.

Stratégiai célokért küzdeni komoly feladat. A hatékonyság növelése érdekében Elnök úr lemondott a viszonylag sok adminisztratív feladattal járó elnöki megbízatásáról és az elnökségben betöltött szerepéről. Az Elnökség javaslatára, a Közgyűlés megválasztotta Szabolcs Istvánt Magyarország képviselőjévé az EEU-ban és a Magyarországi Eszperantó Szövetség „A” komitatano-jává az UEA komitato-ban. Gratulálunk!

Rövid szünet után következett 120 éves a MESZ ünnepség, amelyben felemelő érzés volt részt venni. Izgalommal várta a tagság az ünnepet, hiszen ilyen alkalom ritkán adódik. Dr. Halász József közel 12 oldalban, színes, történelmi tényekkel, humorral és komolysággal átszőtt beszédében temérdek érdekességet hallhattunk a MESZ életéből, nagy pillanataiból. Megható volt, amikor állva tapsolta a közönség. Ünnepi beszéde hamarosan olvasható lesz honlapunkon és a Hungara Bulteno-ban is. Faragó Katalin az IMEK és MESZ életéből merített közös kapcsolatokról mesélt, milyen sikeres és elismert nemzetközi rendezvénnyé vált az évek folyamán. Mézes Gyöngyi a magyarországi oktatás történetéből elevenített föl érdekes pillanatokat, az előadások közben pedig zenés-énekes produkcióval repített vissza minket az időben. Mindezek mellett még az ünnepség levezető feladatát is ellátta. Simonyi Miklós megemlékezve a költészet napjára, szavalással gazdagította az ünnepi műsort. A költészet napjához kapcsolódva és egyben befejezésül, Nagy János, Eszes Mária tiszteletbeli elnökünk – az ünnepségre elküldött – soraival és saját versével zárta a megemlékezést.

Baráti üdvözlettel:

a MESZ elnöksége