Felhívás az Alapszabály módosításával kapcsolatban – Alvoko pri modifo de la Statuto

Tisztelt Tagság!
(Sube en Esperanto)

A 2022. április 10. napján megtartott közgyűlésen javaslatként hangzott el, hogy a Magyarországi Eszperantó Szövetség (MESZ) Alapszabálya korszerűsítésre szorul, bizonyos pontjait módosítani és modernizálni szükséges.

Ennek megvalósítása céljából várjuk ajánlásaikat, javaslataikat, meglátásaikat, ötleteiket. A beérkezett felvetéseket az elnökség szakértőkkel értékeli, majd azok megvalósítása érdekében, szükség esetén létrehoz egy szakmai munkacsoportot.

Az Alapszabály honlapunkon megtekinthető: https://esperantohea.hu/a-mesz-alapszabalya/

Kérjük, hogy a javaslataikat e felhívás dátumától kezdve legkésőbb 2022. december 5. napjáig küldjék meg a MESZ hivatalos e-mail-címére: hungario@gmail.com.

Építő felvetéseiket az elnökség nevében köszönöm!


Budapest, 2022. október 11.

Tisztelettel:

Nagy János 
gazdasági alelnök
operatív vezető

Estimata Membraro!

En la ĝenerala kunveno, okazigita la 10-an de aprilo 2022, estis proponite, ke la statuto de Hungaria Esperanto-Asocio (HEA) devus esti modernigita, iuj punktoj devus esti modifitaj kaj ĝisdatigitaj.

Por realizigi ĉi tion, ni atendas la rekomendojn, sugestojn, ekvidojn kaj ideojn de la membraro. La estraro revizios la proponojn ricevitajn kun fakuloj, kaj poste se necesas, profesian laborgrupon kreas por efektivigi ilin.

La statuto legeblas sur nia retejo: https://esperantohea.hu/statuto-de-hungaria-esperanto-asocio/  

Bonvolu sendi viajn sugestojn ekde la dato de ĉi tiu alvoko ĝis plej malfrue la 5-a de decembro 2022 al la oficiala retleteradreso de HEA: hungario@gmail.com.

Nome de la estraro mi dankas vin pro viaj konstruivaj sugestoj!

Budapest, la 11-an de oktobro, 2022

Altestime:

János Nagy 
ekonomia vicprezidanto 
operacia aferzorganto

Kovrilbildo: vecteezy.com