Eszperantót ötven éve – dr. Wacha Balázs évfordulói

Eszperantót ötven éve – Dr. Wacha Balázs rengeteget tett a mesterséges nyelvért –
Kettős évfordulót ünnepelt dr. Wacha Balázs egykori kollégái és tanítványai körében: egyrészt 75. születésnapját, másrészt pedig azt, hogy 50 évvel ezelőtt kezdte meg az eszperantó nyelv oktatását a szombathelyi tanárképző főiskolán.

Polgár Patrícia cikke a VaOl.hu-n 2023. október 11-én

1973 szeptemberében, 50 évvel ezelőtt kezdett tanítani Wacha Balázs a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán. Az ELTE bölcsészkarán végzett magyar–orosz–eszperantó szakos tanárként, és frissdiplomásként tanársegédi állást kapott a vasi megyeszékhelyen, ahol óriási lelkesedéssel fogott hozzá az orosz szakosoknak tartott órák mellett a főiskolások körében az eszperantó nyelv népszerűsítéséhez, tanításához. Hihetetlen tehervállalással oktatási anyagokat készített, eszperantó nyelvű kulturális programokat, külföldi tanulmányutakat, táborozásokat szervezett, kiadványokat szerkesztett, tudományos diákköri tevékenységet mentorált, különböző szintű nyelvvizsgákra készített fel, oktatott határon innen és túl.

Korszerű nyelvoktatási szemlélete, embersége, önzetlensége, óriási nyelvészeti tudása lenyűgözte a hallgatókat. 1981-től Budapesten kapott állást, de az általa elvetett magokból akkorra már szép fácskák virultak az ország sok pontján. Tanfolyamok indultak gyerekeknek és felnőtteknek, melyeken a szombathelyi tanárképzőn végzett pedagógusok oktatták szakkörben, tanfolyamokon, választható vagy kötelező nyelvként az eszperantót. Ezt a könnyen elsajátítható nemzetközi – politikailag és gazdaságilag is semleges – nyelvet alkotója, Zamenhof azért kezdeményezte, hogy segítse a különböző anyanyelvű népek közötti megértést, a békét.

Évszázadokon át a latin töltötte be a világnyelv szerepét, s a mai globális világban az angol lett általánossá, de földünk számos pontján ma is léteznek eszperantó klubok, évről évre szerveznek táborokat, konferenciákat, különböző műfajban jelennek meg a mesterséges nyelven született kiadványok. A múlt szombaton Kőszegen tartott ünnepségen egykori tanítványai, kollégái köszöntötték dr. Wacha Balázst, a 75 éves tudóst, a nyelvtudomány kandidátusát, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos főmunkatársát, több mint hatvan hazai és külföldi kiadásban megjelent tanulmány szerzőjét. Régi dokumentumok segítségével felidézték a közös emlékeket, az általa felvirágoztatott eszperantista élet sok eseményét.

A VaOl.hu eredeti cikke >>

Wacha Balázs/Blazio Vaha: Az eszperantóról és hasonlókról – Pri Esperanto kaj koneksaĵoj
(eszperantó és magyar nyelvű könyv) >>