Az eszperantó a lehetőségek nyelve

Könnyen megtanulható, a legdemokratikusabb nyelv, beszélői szerint segítségével a világ minden táján otthon érezhetik magukat. Az eszperantó mai jelentőségéről Horváth Józseffel, a győri eszperantó klub vezetőjével, tanárral, fordítóval beszélgettünk.

Földvári Gabriella cikke a Győr című hetilap 2018. július 20-án megjelent számában

Miért és mikor tanulta meg a nyelvet?
Nyolcadikos koromban, a rádióban hallottam meg az eszperantót, és könyvből tanultam meg. A következő évben egy prágai csoport jött Győrbe, és minden nehézség nélkül megértettem őket. Két gyermekemmel születésük óta eszperantóul beszélek, így ők nagyon jó nyelvi alapot kaptak további nyelvek tanulására.

Mikor működik az eszperantó klub Győrben?
1912-ben alakult meg, a nyelv és eszméje szélesebb körben való megismertetésére és az eszperantó kultúra művelésére, a Vasutas Eszperantó Klub pedig 2008-ban egyesült a városi klubbal. A tagjaink a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből verbuválódtak, vannak, illetve voltak közöttünk orvosok, mérnökök, tanárok, papok, vasutasok, vállalkozók, kétkezi munkások, volt lengyel tagunk, van osztrák és indiai klubtársunk is. Előadásokat tartunk, nyelvi és mozgalomtörténeti kvízt rendezünk, gyakoroljuk a nyelvet.

Manapság mennyire népszerű ez a nyelv?
A rendszerváltás előtt sokak számára a külföldiekkel való kapcsolattartás vagy külföldre jutás szinte egyetlen eszköze volt. Ma a diploma előtt állók választják gyakran az eszperantót, de a sikeres vizsga után legtöbbjük már nem foglalkozik vele. A legutóbbi népszámláláskor több mint nyolcezren nyilatkoztak úgy, hogy beszélik a nyelvet. A világon mintegy 120 országban használják,
az eszperantóul beszélők számát 500 ezer és másfél millió körülire teszik. Szerte a világon sok könyvet, folyóiratot adnak ki, vannak rádió- és tv-adások is.

Mennyire nehéz elsajátítani?
Mivel a nyelvtana sematikus és a szókincse meglehetősen nemzetközi, általában könnyebben tanulható, mint a nemzeti nyelvek.

Ön már számos könyvet fordított, min dolgozik most?
Igen, Gárdonyi Egri csillagok című műve volt az első, azóta több tucatnyi irodalmi fordításom látott napvilágot. Jelenleg szerkesztem a Magyar–eszperantó nagyszótárt, a Magyar–eszperantó szólások és közmondások című gyűjteményt, valamint Nemere István Magyarország története című művét fordítom.