Az UEA üzenete az Egyesült Nemzetek Napja alkalmából

AZ ESZPERANTÓ VILÁGSZÖVETSÉG ÜZENETE AZ EGYESÜLT NEMZETEK NAPJA ALKALMÁBÓL
2022. október 24.

77 évvel ezelőtt, a második világháború borzalmait követően 51 nemzet írta alá az Egyesült Nemzetek Alapokmányát. Létrejött a legnagyobb és valójában az egész világot átfogó szervezet, a nemzetközi béke megteremtésére irányuló legambiciózusabb diplomáciai törekvés. Az ENSZ jelenleg 193 tagállamból áll, és az egész világot érintő ügyek legfontosabb fórumává vált.

Az ENSZ nem kormányoz, csak összehoz: ez az egyetlen hely, ahol a világ nemzetei teljes számban összejöhetnek, megvitathatják közös problémáikat és közös megoldásokat találhatnak. Természetesen minden a nemzetektől függ, azon akaratuktól, hogy olyan világot teremtsenek, amely az ENSZ Alapokmány értékei, a béke, igazságosság és társadalmi haladás szerint működik.

A világnak (azaz mindannyiunknak és a természetnek, amelyben élünk) szüksége van e célok megvalósítása érdekében megújuló kormányzati szándékra. Szilárdan és folyamatosan hallatni kell hangunkat, hogy olyan világban akarunk élni, ahol méltóság és jogok tekintetében mindenki szabad és egyenlő, és ahol mindenki összhangban élhet a természeti környezettel.
Amint az ENSZ 77. közgyűlésének elnöke, Kőrösi Csaba mondta, szolidaritás, fenntarthatóság és tudomány révén megvalósítható megoldásokra van szükségünk.

Az Eszperantó Világszövetség 1908. évi alapításától fogva azon dolgozik, hogy felhívja a figyelmet a nyelvi oldal fontosságára a kölcsönös nemzetközi megértésre irányuló törekvésekben. Ezért szervezetünk tanácskozási jogú státuszban áll az ENSZ-szel és az UNESCO-val, jelenleg aktív tagja a Nem Kormányzati Szervezetek Konferenciája (CoNGO) vezetőségének és Nyelvi Bizottságának, és támogatja az ENSZ nyelvi munkacsoportjának munkáját.

Szervezetünk céljai között szerepel a nyelvi problémák megoldásán való munkálkodás a nemzetközi kapcsolatokban és a nemzetközi kommunikáció elősegítése. Támogatjuk a nyelvi igazságosságot, hogy mindenki egyaránt meghallgatásra találjon az emberiség jövőjét érintő döntésekben.

Az Egyesült Nemzetek napja alkalmából üdvözöljük ezt a bolygónk jövője szempontjából oly fontos szervezetet, és tartós együttműködést ígérünk, valamint felhívjuk az ENSZ tagállamait, hogy tegyék félre különbségeiket, és ne önös érdekeiken, hanem mindnyájunk érdekein munkálkodjanak.

Gazetaraj Komunikoj de UEA, N-ro 1071
2022-10-22

Fordította: Horváth József