Az Eszperantó Világszövetség üzenete a Tolerancia Nemzetközi Napja alkalmából

Az Eszperantó Világszövetség sajtóközleménye #1140
2023.11.16.

Az Eszperantó Világszövetség üzenete a Tolerancia Nemzetközi Napja alkalmából, 2023. november 16.

A tolerancia elengedhetetlen érték a béke, a demokrácia és az emberi jogok terén. Hiszen képeseknek kell lennünk a békés együttélésre, a közügyekről való közös döntésekre és a mindenki számára azonos jogok biztosítására. A tolerancia a különböző kultúrák gazdag különbözőségének, a kifejezés szabadságának és az emberi életmódoknak a tisztelete, elfogadása és értékelése.

A tolerancia alapvető érték a béke kultúrája és az erőszakmentesség szempontjából. Különbözőségeink ellenére ugyanabban a társadalomban élhetünk. Állampolgárként felelősek vagyunk minden más állampolgár életéért, és kötelességünk elősegíteni az emberi jogokat, a befogadást és a diszkriminációmentességet.

A tolerancia előmozdításában fontos szerepe van a kormányoknak olyan törvények meghozatala révén, amelyek kizárják az intoleranciát, és biztonságos életteret garantálnak mindenki számára. Azonban a toleráns társadalom a nevelés, tájékoztatás, valamint az egyének és csoportok tevékenységének az eredménye. Otthonainkban, az iskolákban, munkahelyeken, intézményekben, mindenütt elő kell segítenünk a toleranciát.

A különbözőség gyakran nyelvi különbségeket takar, és nekünk nem csak magát a nyelvi megkülönböztetést kell elutasítanunk, hanem a beszédmódokkal és egyéb nyelvi kifejezésmódokkal kapcsolatos diszkriminációt is. A nyelvi tolerancia egyúttal a nyelvi különbségek iránti tisztelet és érdeklődés is. A nyelvi jogok fontosak a társadalmi egység szempontjából is.

Üdvözöljük a tolerancia megerősítésére irányuló törekvéseket általában és a nyelvek esetében speciálisan, így például az UNESCO bennszülött nyelvek nemzetközi évtizedét (2022-2032) is. A világ különböző nyelvű embereit egyesítő szervezetként javasoljuk az eszperantót mint a párbeszédhez és kölcsönös megértéshez vezető eszközt.

Fordította: Jozefo Horvath
Eszperantó nyelvű változat: https://uea.org/gk/1140