Az Eszperantó Világszövetség üzenete az Emberi Jogok Napja alkalmából – 2023. december 10.

Az Eszperantó Világszövetség sajtóközleménye #1144
2023.11.24.

Az Eszperantó Világszövetség üdvözli az Egyesült Nemzetek Szervezetét és minden jóakaratú embert az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 75. évfordulója alkalmából. Alapítása, 1908 óta szövetségünk a nemzetek közötti megértésért, szolidaritásért és minden ember tiszteletéért dolgozik. Az emberi jogok alapszabályzatunk alapját képezik, és az ENSZ-szel, valamint az UNESCO-val konzultációs kapcsolatban lévő szervezetként fáradhatatlanul dolgozunk az említett szervezetek céljainak a megismertetésén.

Az emberi jogok tisztelete már a Nyilatkozat tényleges megszületése előtt a Világszövetség alapszabályzatának külön fejezetét képezte. Ma alapszabályzatunk félreérthetetlenül leszögezi, hogy „a jó nemzetközi kapcsolatok és az emberi jogok tisztelete, amint azt az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata meghatározza, valamint egyéb nemzetközileg elismert eszközök Világszövetségünk munkájának szerves részét képezik.”

A méltóság, szabadság és igazságosság minden ember és minden nyelv beszélői és használói számára lényeges jogokat képeznek. Az Egyetemes nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából ismételten és határozottan megerősítjük e jogok tiszteletben tartása és előmozdítása iránti elkötelezettségünket.

Bár a világ sokat változott az utóbbi 75 évben, az emberi jogok alapvető követelményként továbbra is tevékenységünk fókuszában vannak és ott is maradnak szerte a világban. Azonban még ennél is többet kell tennünk annak érdekében, hogy az emberek családjának minden tagja méltóságának megfelelően tényleges és egyenlő elbánásban részesüljön.

A Nyilatkozat megteremtette az emberi jogok általános előmozdításának alapját és egyértelmű vezérelvét bárhol a világon, minden körülmények között. Lehetővé tette a nők, az idősek, gyermekek, a sebezhető társadalmi csoportok, bennszülött népek, bevándorlók és egyéb kisebbségek speciális jogainak elismerését és meghatározását. Egyúttal világos vezérelvet jelent minden ember számára bárhol a világon, bármilyen körülmények között a különböző jogok tudatosításában és érvényre juttatásában.

Az emberi jogokra való figyelemfelhívás és a jövőre vonatkozó mozgósítás során külön felhívjuk a figyelmet a nyelvek és az emberi jogok összefüggésére. Annak ellenére, hogy a Nyilatkozat második cikkelye kifejezetten tiltja a nyelvi megkülönböztetést, az emberi életnek ezt a teljesen alapvető vonatkozását túl gyakran veszik semmibe. Hasonlóképpen figyelmen kívül hagyják a nyelv és az önazonosság közötti szoros viszonyt is.

A teljes emberi jogok magukban foglalják a nyelvi emberi jogokat, ezek ugyanis a kölcsönös tisztelet és együttműködés alapját képezik. A nyelvpolitika az emberi jogokért folytatott tevékenység szerves részét képezi a diszkrimináció megelőzése és az emberiséget érintő kihívások közös értelmezése szempontjából.

Az Emberi jogok napja öt nappal előzi meg a Zamenhof-emléknapot, december 15-ét, amikor az eszperantó megalapítójának, L. L. Zamenhof születésnapját ünnepeljük, aki a nyelvért folytatott küzdelmében az emberek közötti általános béke és egyenlőség megteremtéséért munkálkodott. Ebben az évben összekapcsoljuk a két témát: a Zamenhof-nap egyúttal a Nyilatkozat különleges elismerésének is a napja lesz az ENSZ törekvéseinek támogatása keretében.

Az emberi jogok egyetemessége számunkra állandó munkálkodást tesz szükségessé. Ezért továbbra is folytatjuk törekvéseinket, és mindenkor felemeljük szavunkat egy olyan világért, amelyben minden egyén teljes jogú tagja lehet az emberiségnek.

Fordította: Jozefo Horvath
Eszperantó nyelvű változat: https://uea.org/gk/1144