Az UEA, a TEJO és az ILEI nyilatkozata a háború ellen, a béke mellett

Az Eszperantó Világszövetség, az Eszperantó Ifjúsági Világszervezet és az Eszperantótanárok Nemzetközi Ligájának nyilatkozata a háború ellen, a béke mellett –

Az Eszperantó Világszövetség sajtóközleményei #1137
2023.10.25.

Az éppen folyó közép-keleti konfliktusról folyamatosan érkező hírek jól mutatják a háborúknak a világ népeit sújtó következményeit, különösen ha civilek sebesüléséről, haláláról vagy megélhetőségi lehetőségeik hiányáról van szó.
Nem csak a Közép-Keleten, hanem a világ több pontján lehetünk tanúi számos erőszakos, háborús konfliktusnak, amelyekben ártatlanok, köztük gyermekek szenvednek és halnak meg.

Október 24-én, az ENSZ világnapján (ld. a 2023. október 20-i, 1136. sz. sajtóközleményt) az Eszperantó Világszövetség ismételten kinyilvánítja, hogy változatlanul kiáll a konfliktusok békés rendezése mellett. Bár az Eszperantó Világszövetség politikailag semleges, az Eszperantó Ifjúsági Világszervezettel és az Eszperantótanárok Nemzetközi Ligájával közösen egyénileg és szervezetileg is támogatja a konfliktusok diplomáciai úton és egyéb kezdeményezésekkel történő megoldását. Az eszperantóul beszélők közösségének célja, hogy az emberiséget a háborúk megszüntetésére és kiküszöbölésére és egy békésebb együttélésre ösztönözze az emberi jogok nemzeteken átnyúló tiszteletben tartásával, amely magába foglalja a nyelvi, kulturális és társadalmi igazságosságot a népek kölcsönös kommunikációja terén.

Ez év december 10-én lesz az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 75. évfordulója, amely jó alkalom a népek számára a benne foglalt elvek és ideálok újbóli megerősítésére. A nyilatkozat számos cikkelye eleve elfogadhatatlannak tartja a tartós háborús konfliktusokat. Így például senkit sem szabad „kegyetlen, embertelen és lealacsonyító bánásmódnak” kitenni (5. cikkely), és minden személynek „joga van saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz” (25. cikkely).

Az Eszperantó Világszövetség alapszabályában nyilvánítja ki egyetértését az 5. cikkely szerinti elvekkel: „a jó nemzetközi kapcsolatok és az emberi jogok tiszteletben tartása a Világszövetség munkájának elengedhetetlen feltétele”. Az Eszperantó Ifjúsági Világszervezettel, az Eszperantótanárok Nemzetközi Ligájával, az azonos elvek mentén működő kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel együtt azon munkálkodunk, hogy megteremtsünk a tartós, erőszakmentes és egyenlőségen alapuló kölcsönös kommunikáció alapjait, számítva az egyének és a népek közötti természetes békeszeretetre, elismerve mindenki emberi méltóságát. Az eszperantó kezdeményezője, dr. Lazar Zamenhof egy olyan világot képzelt el, amelyben a tisztelet és a tolerancia felváltja az erőszakot, valamint abban reménykedett, hogy az eszperantóul beszélő közösségünk követendő például szolgál bolygónk valóban békés, kölcsönösségre és együttműködésre épülő jövendő társadalma számára.

2023. október 24-én

Eszperantó Világszövetség (UEA)
Eszperantó Ifjúsági Világszervezet (TEJO)
Eszperantótanárok Nemzetközi Ligája (ILEI)

Fordította: Jozefo Horvath
Eszperantó nyelvű változat: https://uea.org/gk/1137