Az Eszperantó Világszövetség ENSZ-nek szóló üzenete a Menekültek Világnapja alkalmából

Az Eszperantó Világszövetség (UEA) sajtóközleményei #1169.
2024. június 14-én

Az Eszperantó Világszövetség ENSZ-nek szóló üzenete a Menekültek Világnapja alkalmából

„Olyan világot, ahol szívesen fogadják a menekülteket.”

A menekültek mai világunk leginkább sebezhető egyénei. Azon kívül, hogy menekülniük kell üldöztetés, terror, konfliktus vagy katasztrófa elől, menekülésük során gyakran kell veszélyekkel szembesülniük ott, ahol biztonságot keresnek. Azonban a menekültek is emberek, megilletik őket az emberi jogok: joguk van új életet kezdeni. Együtt képesek vagyunk biztonságuk garantálására és gazdasági, társadalmi elfogadottságuk támogatására. Együtt képesek vagyunk sokat tenni azért, hogy menekülésük okai megszűnjenek.

Az ENSZ főbiztosának (UNHCR) ez évi jelszava: „Olyan világot, ahol szívesen fogadják a menekülteket”. A kulcsszó a szolidaritás: a befogadó országokban szolidaritás a menekültek befogadásában és az új közösségben való boldogulásuk elősegítésében; nemzetközileg szolidaritás a konfliktusok megszüntetésének előmozdításában és a természeti katasztrófák utáni helyreállításban, az országok újjáépítésében és a befogadó országok szükséges eszközökkel való támogatásában.

A menekültlét megtapasztalása mély tehetetlenségi érzést idéz elő. Hannah Arendt filozófus, maga is menekült, a tehetetlenséget így írja le: „Elveszítettük otthonainkat, ami a családiasságot jelentette a mindennapokban. Elveszítettük a munkánkat, ami önbizalmat kölcsönzött abban az értelemben, hogy valamiképpen hasznosak vagyunk ebben a világban. Elveszítettük a nyelvünket, amely reakcióink természetességét, gesztusaink egyszerűségét és érzéseink őszinte kifejezését jelentette.” (Arendt, We Refugees 1943.)

Mivel a nyelv alapvető az ember életében, külön figyelmet érdemel. Ahol hiányzik a közös nyelv, a nyelv gyakran a fő nehézséget jelenti a menekültek életében; ahol létezik közös nyelv, az ajtót és utat nyit a teljes integrációhoz. Ezért síkra szállunk a menekültek nyelvi emberi jogainak azonnali figyelembevételéért. Ahogyan minden más embernek, nekik legyen joguk saját nyelvüket használni, saját anyanyelvükön tanulni, szolgáltatásokat igénybe venni és nyilvános vitákon részt venni. Ezen kívül legyen joguk új hazájuk nyelvét megtanulni.

Mint a nemzetközi nyelv, az eszperantó beszélőinek közössége azon vagyunk, hogy megkönnyítsük az emberek közötti kommunikációt és viszonyulást, erősítsük a szolidaritás érzését és elősegítsük a megértést és a tiszteletet. Az a világ, ahol a menekülteket szívesen fogadják, olyan világ, ahol minden nyelvet szívesen fogadnak: építsünk együtt egy ilyen világot.

Eszperantó nyelvű változat: https://uea.org/gk/1169

Fordította/Tradukis: Jozefo Horvath

Minden sajtóközlemény >>