Aperis Hungara Fervojista Mondo 2022/2

66-a jaro N-ro 2, APRILO – JUNIO, 2022

ENHAVTABELO:

 1. I. Gulyás: Ĉu Milito?
 2. I. Gulyás: Ĝenerala Kunsido de HFEA
 3. L. Gabalda: VERDEN kaj AMO-seminario
 4. I. Gulyás: Eminentaj hungaraj fervojistaj
  esperantistoj
 5. J.Horváth: Per ĉeestaj okuloj
 6. I. Gulyás: Semmering ekspreso
 7. I. Gulyás: Jendrassik György
 8. I. Gulyás: Kioma horo estas?
 9. I. Gulyás: Stulta kamparano
 10. I. Gulyás: Hungara vilaĝa programo

Legu la revuojn >>