Zamenhof-ünnepség Nyíregyházán


(Sube en Esperanto)

A Nyíregyházi „Verda Stelo” Eszperantó Egyesület 2022 december 3-án tartotta Zamenhof ünnepségét. Sajnos több tagunknak nem volt alkalmas az időpont amikorra termet kaptunk a Vasutas Művelődési Házban, ezért kis létszámmal, de jó hangulatban zajlott az ünnepség.  

Zuberecz Miklós elnök ünnepi köszöntője után Lakatos Ildikó és Ákliné Marika szavalatait hallhattuk eszperantó és magyar nyelven. Marika beszámolt a Leveleken zajló nyugdíjas életről is, az elért sikereikről, és a 25 éves jubileumi rendezvényükről, melyen hárman képviseltük az egyesületünket. Tombola felajánlásként az egyesületünk által kiadott kétnyelvű Nemere-könyveket vittünk, ezzel is reklámozva az eszperantó nyelvet.  

Ezt követően az Eszperantó emlékhelyek Magyarországon gyűjtemény képeit vetítettük le és olvastuk el a hozzá tartozó leírást, majd felidéztük képekben és videókon az év eseményeit. Budapesti Közgyűlést, ahol 3 tagunk vett részt, a Nemzetközi Orvosegészségügyi Konferenciát Hódmezővásárhelyen, ahol 2 tagunk segítőként vett részt, a szeptember végén nyílt napként megtartott Nemere István író-olvasó találkozót, stb. Ezt követően Horváth László egy korábbi, Mongóliában tett utazásáról vetített, ahol teljesen véletlenül találkozott egy koreai eszperantó csoporttal.  

Tagjaink és vendégeink megkapták ajándékba a nyomdából néhány napja elhozott legújabb eszperantó kiadványunkat, Marék Veronika: A Csúnya Kislány című mesekönyvét, majd közös fénykép készült a jelenlévőkről a könyvecskével.  

Mesekönyvünk megrendelhető az asztalosne.gyorgyi@outlook.com címen 1 900Ft + postaköltségért, valamint kapható lesz Budapesten a központi Zamenhof ünnepség alatt dec. 18-án. 

La Nyiregyhaza Verda Stelo Esperanto Asocio la 3-an de decembro 2022 aranĝis la Zamenhof-feston. Bedaŭrinde por pluraj niaj membroj la tempo, kiam ni ricevis ĉambron en la Fervoja Kulturdomo, ne taŭgis, do la ceremonio okazis kun malmulte da homoj, sed en bona etoso.  

Post la festa saluto de prezidanto Miklós Zuberecz ni aŭdis la deklamadon de Ildikó Lakatos kaj Marika Ákliné en Esperanto kaj hungare.Marika ankaŭ raportis pri la emerita vivo en Levelek, pri la akiritaj sukcesoj kaj pri ilia 25-jara datreveno, ĉe kiu tri el niaj anoj reprezentis nian asocion. Kiel loteria propono, ni donis la dulingvajn Nemere-librojn eldonitajn de nia asocio, ankaux tiel reklamite la Esperanto-lingvon.  

Post tio ni projektis la bildojn el la kolekto de Esperanto-memorlokoj en Hungario kaj legis la akompanan priskribon, poste rememorigis la eventojn de la jaro per fotoj kaj filmetoj. Budapeŝtan Ĝeneralan Asembleon, kie partoprenis 3 el niaj membroj, la Internacian Medicinan Konferencon en Hódmezővásárhely, kie 2 el niaj membroj partoprenis kiel helpantoj, la kunvenon de verkisto-leganto de István Nemere okazinta kiel malferma tago fine de septembro, ktp. Post tio László Horváth projektis fotojn pri antaŭa vojaĝo al Mongolio, kie li tute hazarde renkontis korean Esperanto-grupon.  

Niaj membroj kaj gastoj ricevis kiel donacon nian plej novan Esperantan eldonaĵon, Veronika Marék: La Malbela Knabineto, kiu venis de la presejo antaŭ kelkaj tagoj, kaj poste oni faris komunan foton de la ĉeestantoj kun la libroj. Nia fabellibro estas mendebla ĉe asztalosne.gyorgyi@outlook.com kontraŭ 1 900 HUF + afranko, kaj ĝi estos havebla en Budapeŝto dum la centra Zamenhof-festo  18-an de decembro.