Közgyűlési meghívó – Invitilo al ĝenerala kunveno

Tisztelt  Tagok!
Tisztelt Küldöttek!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség összehívja rendkívüli küldöttközgyűlését.

Közgyűlés ideje: 2021.12.12. vasárnap 10:00-tól (09:00 órától regisztráció – lehetőség MESZ és UEA-tagság befizetésére)

Közgyűlés helye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ Székház, földszinti Baross terem

Amennyiben a fent jelzett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján a közgyűlést 2021. december 20-án, hétfőn, 18:00 órai kezdettel ugyanazon a helyen, változatlan napirenddel összehívjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján az ismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes!

Kérünk mindenkit, hogy próbálja az első időpontra szabaddá tenni magát, hogy a Zamenhof ünnepséggel együtt tudjuk megtartani.

Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása
– Szavazatszámláló és Választási Bizottság
– levezető elnök
– jegyzőkönyvvezető
– jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

2. Napirendi pontok és sorrendjük elfogadása
Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

3. Alapszabály módosítása

4. Egyebek

Alapszabály értelmében a közgyűlés nyitott, azon bárki részt vehet, a témához hozzászólhat, de szavazni csak a küldötteknek lehet!

Az Alapszabály módosításáról szóló tájékoztatást és a bíróság felé történő hiánypótlást a melléklet tartalmazza.

A helyszín megközelítése:

A Blaha Lujza térről induló 5-ös, 7-es, 110-es, 112-es autóbuszokkal a Cházár András utcai megállóig.

Budapest, 2021. november 26

Tisztelettel:

 Szabolcs István
elnök