Elstara rekordo: 72 jaroj en Esperanto

D-ro Imre Ferenczy, hungara veterana esperantisto, lastatempe ekhavis la diplomon montritan ĉi tie, de la Registratoro de Hungaraj Rekordoj. La dokumento rekonas rekordon de d-ro Imre Ferenczy, lian 72 jaran (1950-2022) seninterrompan periodon en la hungara kaj internacia Esperanto-movado. Tio povas esti la unua kazo en la vivo de la hungara Esperanto-movado, ke rekordo atingeblas per laboro rilate al Esperanto.

La teksto de la diplomo:

Diplomo

Mi, la subskribinto, kiel la Registristo de Hungaraj Rekordoj, rajtigita de la redaktoroj de la oficiala datumbazo de hungaraj rekordoj disponebla ĉe www.rekordok.hu, atestas per mia subskribo, ke

D-ro Imre Ferenczy,

laŭ la faktoj enhavitaj en la protokolo registrita surloke – kiu plenumis la postulojn de la hungaraj rekordoj kaj reguloj -, kun la unika agado pruvita antaŭ ni, li fariĝis la

Hungara Rekordisto.

La rekordulo laboris en la hungara kaj internacia Esperanto-movado seninterrompe 72 jarojn (1950-2022), kaj partoprenis en 39 tutmondaj kongresoj, kiuj gajnis al li la titolon de

la plej longe aktiva Esperanto-rekordulo.

Krom la protokolo subskribita de la atestantoj, tiu ĉi memordiplomo subtenas la eksterordinaran agadon kiel aŭtentika pruvo por la posteularo.

Eldonite: Budapeŝto, la 29-an de novembro 2022.

Gábor Gál
Registristo de Hungaraj Rekordoj
(kun kontaktaj detaloj)

La rekordisto jene diris dankon pro la subtenantoj:

Karaj Gesamideanoj, Geamikoj!

Mi tre ĝojas pro la ricevo de la Diplomo. Por akiri ĝin mi laboris 72 jarojn per kaj por Esperanto. Mi ne forgesas: sen via kunlaboro, kontribuo mi ne estus kapabla atingi rezultojn. El Hungario mi mencias d-ron Ludoviko Molnár, d-ron István Hegyi, s-ron István Gulyás kaj s-rinon Katarina Faragó. Ili multe helpis min en mia organiza agado. Koran dankon al vi ĉiuj. El Japanio: kore kaj dankeme mi mencias d-ron Hideo Shinoda dum sia vivo lisubtenis min ankaŭ finance por partopreni kelkajn Universalajn Kongresojn.

En tiu tempo nia medicina movado grave aktiviĝis en- kaj eksterlande. Prof.d-ro Vladimiro Opoka estas elstara aganto kaj ni komune elpensis kaj organizi en ĉiu dua jaro la IMEK-ojn. Fine, sed ne lastavice mi esprimas mian tre koran dankon al d-ro Christoph Klawe prezidanto de UMEA, ke li akceptis la taskon gvidi nian Asocion, inter ne facilaj cirkonstancoj.

Karaj Geamikoj, Gekolegoj! Kompreneble mi daŭrigas mian agadon kadre de UMEA. Mia unua tasko estas reaktivigi niajn Landajn Delegitojn.

Kun amikaj salutoj:
d-ro Imre Ferenczy

*

Estraro de Hungaria Esperanto-Asocio, ankaŭ en la nomo de la membraro, gratulas al d-ro Imre Ferenczy pro sia elstara rekordo, dezirante bonan sanon!