Elhunyt Kirsch János

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2012. május 22-én, kedden reggel, hosszú szenvedés után, életének 52. évében elhunyt Kirsch János, szekszárdi eszperantista, diakónus.

Az engesztelő szentmiseáldozat 2012. május 25-én 10:00 órakor volt a Szekszárd-Újvárosi plébániatemplomban, majd a Szekszárd-Újvárosi temetőben helyezték örök nyugalomra.

Nyugodjék békében!

A MESZ elnöksége