Közgyűlési meghívó

Tisztelt MESZ-tagok!

A Magyarországi Eszperantó Szövetség összehívja közgyűlését.

Közgyűlés ideje: 2016.11.06. vasárnap 10:00-tól (9 órától regisztráció)

Közgyűlés helye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. OKISZ Székház

Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása

– Szavazatszámláló és Választási Bizottság

– levezető elnök

– jegyzőkönyvvezető

– jegyzőkönyv hitelesítői (2 fő)

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

2. Napirendi pontok és sorrendjük elfogadása

Kérdések, hozzászólások, majd határozathozatal

3. A MESZ 2012-2016. évi rövid szakmai és pénzügyi beszámolója (előadó: Nagy János, gazdasági alelnök)

Kérdések, hozzászólások

4. Elnökségi és Ellenőrző Bizottsági tagjelöltek bemutatkozása

Kérdések, hozzászólások

5. Elnökségi tagok megválasztása

6. Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása

SZÜNET

A szünetben:

a. Az Elnökség tagjai félrevonulva maguk közül megválasztják az elnököt és a két alelnököt

b. Az Ellenőrző Bizottság tagjai félrevonulva maguk közül megválasztják az elnököt

c. Az 50 éves mozgalmi tagsággal rendelkező eszperantisták emléklapjának kiosztása

7. Elnökségi határozat bejelentése az elnök és az alelnökök személyéről, a közgyűlés jóváhagyása

8. Ellenőrző Bizottsági határozat bejelentése az elnök személyéről, a közgyűlés jóváhagyása

9. Egyebek

Amennyiben a fent jelzett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján a közgyűlést 2016. november 6-án 10:30 órai kezdettel ugyanazon a helyen, változatlan napirenddel összehívjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alapszabály 5. fejezet 1.1.11. pontja alapján az ismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes!

Alapszabályunk értelmében a közgyűlés nyitott, azon bárki részt vehet, a témához hozzászólhat, de szavazni csak a küldötteknek lehet!

A helyszín megközelítése:

A Blaha Lujza térről induló 5-ös, 7-es, 110-es, 112-es autóbuszokkal a Cházár András utcai megállóig.

Budapest, 2016. október 17.

Szabó Imre
Elnök
Magyarországi Eszperantó Szövetség