Könyvbemutató – Tavasz a Szentföldön

B E S Z Á M O L Ó

Pécsi Művészkör „Tavaszköszöntő” c. rendezvényen
Dr. Márkus Gábor „Tavasz a Szentföldön „ c. könyvbemutatójáról
Pécs. 2015. április 18.

„Belan tagon! Elkore mi salutas vin ĉiujn!” 
Hangzott el az eszperantó nyelvű köszöntés a Pécsi Művészkör: Írók, Költők Baráti Társasága elnökétől Eszes Máriától a Művészkör összejövetelén a Civil Közösségek Házának dísztermében 2015. április 18-án.

A köszöntés apropója volt a Magyarországi Eszperantó Szövetséggel, mint civil szervezettel kialakult kulturális kapcsolat a művész világban, melynek megerősítésére a„Tavaszköszöntő” c. rendezvény  adott alkalmat.

A Művészkör díszvendégül hívta meg Dr. Márkus Gábor urat a Nemzetközi Eszperantó Világszövetség magyarországi képviselőjét a „Tavasz a Szentföldön” c. könyv íróját. A japánul, kínaiul, koreaiul, angolul, oroszul, eszperantóul beszélő professzor úr igen nagy sikert aratott a könyvbemutatóval egybekötött vetítéses előadásával, melyben beszámolt jeruzsálemi, betlehemi, galileai utazásairól és az eszperantó nyelv, mint híd nyelv fontos szerepéről a világkongresszusokon a nemzetközi kommunikációban.

A nagy létszámú közönség részt vehetett az irodalom, képzőművészet és zene programban, melyben bemutatkoztak a Művészkör alkotói. Az eszperantó nyelvű versek elhangzása figyelemfelkeltő volt a közönség érdeklődő köreiben oly annyira, hogy a kvíz játékban is aktívan részt vettek. Természetesen a nyertes eszperantó jellegű ajándékot kapott emlékbe.
Feladatként egy magyar költő ismert versének címét kellett kitalálni.
A rendezvényt színesítette a festménykiállítás.

A zene világába a komlói FŐNIX szárnyán a kamarakórus repítette el a közönséget. A vendég tiszteletére eszperantó nyelvű dalok is elhangzottak Cs. Gillich karnagy vezetésével.

A rendezvényen meghívott vendégként Nagy János a Magyarországi Eszperantó Szövetség alelnöke a jászberényi nyelvi tábor főszervezője balesete miatt nem tudott részt venni, így a nyári tábor propagálását a Művészkör elnökétől hallhatta a közönség.
A pécsi vasutas eszperantó klub vezetője Móró Alfonz is tájékoztatást adott a vasutasok eszperantó találkozóiról és a klub eszperantó életéről.

A rendezvényt több civil szervezet vezetői megtisztelték jelenlétükkel. Voltak, akik nosztalgiáztak, hisz 30 éves ismeretség került elő az eszperantóhoz kapcsolódva.
Bebizonyosott, hogy Pécsett még él az aktív eszperantó élet emléke.
Reméljük, hogy ezzel a rendezvénnyel a pécsi Művészkör is hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvény résztvevői ismerőseiknek is továbbítják élményeiket a „Tavaszköszöntő” magyar és eszperantó nyelvű programról.

A pécsi Művészkör köszönetet mond a Budapesti Orvos – Egészségügyi Szakcsoport vezetőjének Dr. Farkas Juliannának az ajándékokért, melyek kiosztásra kerültek. Visszajelzésekből tudom, hogy az eszperantó – magyar nyelvű lélekemelően szép bölcs gondolatok sok embernek szereztek örömet.

Köszönet még Dr. Molnár Lajosnak, Nagy Kornéliának, Szabó Imrének, Domokos Imrének a versek fordításáért.

Köszönet Dr. Márkus Gábor professzor úrnak, hogy elfogadta a felkérést és érdekfeszítő előadásával lebilincselte a pécsi közönséget.

Az idő rövidsége miatt vendégünknek –Eszes Mária a rendezvény házigazdája, mint idegenvezető- egy kis városnéző séta keretében csak a török kori emléket a Jakováli Hasszán Dzsámit mutathatta be, de remélhetőleg a jövőben még lesz alkalom Pécs Európa kulturális fővárosának világörökség részeivel is megismertetni a Művészkör kedves vendégeit.

Készítette:

Eszes Mária a pécsi Művészkör elnöke

Pécs, 2015. ápr. 25.