Eszperantó Világszövetség üzenete a Nevelés nemzetközi napja alkalmából

Eszperantó Világszövetség üzenete a Nevelés nemzetközi napja alkalmából – 2024. január 24. –

A nevelés és az ismeretátadás sokféle módon gazdagítja az emberi társadalmat, kezdve az egyéni jóléttől és állampolgárságtól a gazdasági növekedésen keresztül az egyenlőtlenség mérsékléséig és a társadalmi kohézióig. Hozzájárul ahhoz, hogy az emberek jobban értsék saját kultúrájukat, és teljes mértékben, gazdaságilag és politikailag is a társadalom részévé válhassanak. Az általános neveléssel az ember megvalósíthatja vágyait, jobb életet élhet.

Az UNESCO 2024. évi témája a „tartós békére nevelés”. Ahhoz, hogy leküzdjük a diszkrimináción, rasszizmuson és gyűlöleten alapuló erőszakot, amely növeli a konfliktusokat és új háborúkat robbant ki, erősítenünk kell a béke iránti elkötelezettségünket, elsősorban oktatással és neveléssel.

A nevelés lényeges szerepet játszik a társadalomban. A nevelés emberi jog és közösségi felelősség is egyben. A jó nevelés gyarapítja az ismereteket, és a tanulókban olyan értékeket, viszonyulást, képességeket és viselkedésformákat alakít ki, amelyek a béke aktív alakítóivá teszi őket közösségeikben. A tartós békéhez az emberi jogok érvényesítésére, demokratikus igazgatásra, párbeszédre, szolidaritásra és együttműködésre van szükség.

E célok teljes érvényre juttatása szempontjából lényeges a többnyelvű nevelés: az anyanyelvi olvasási képesség, több nyelv tudásának elmélyítése és rendszeres használata, beleértve az adott országban rendesen használt nyelveket, különböző nyelvek napi használatát, a kultúrák közötti kölcsönös megértést nemzetközileg ismert nyelveken és az egész életen át tartó nyelvtanulást. A többnyelvűség nagyban hozzájárul a nemzetközi tudathoz és az emberi együttélés művészetének és tudományának az elsajátításához.

Ehhez kínál az eszperantó tanulása speciális eszközt. A Nemzetközi Nyelv lehetővé teszi a különböző származású emberek közötti szolidaritás érzésének növelését, a nemzetek és közösségek közötti kölcsönös megértést és egymás tiszteletét. Az eszperantó megnyitja az utat egy széleskörű kulturális gazdagság és a nemzetközi társadalom felé, összekapcsolva számos ország polgárait. Szövetségünk kitartóan dolgozik az emberek kölcsönös békés közeledéséért. E cél elérése érdekében Szövetségünk együttműködik más, hasonló törekvésű szervezetekkel is. Az eszperantóul beszélők 1905 óta évente eszperantó világkongresszusokon találkoznak. Erre 2024-ben első ízben Afrikában, a tanzániai Arushában kerül sor.

Eszperantó nyelvű változat: https://uea.org/gk/1151
Tago de Edukado: A nevelés világnapja
24 januaro 2024 – 2024. január 24.
Lernado por daŭra paco: A tartós békére nevelés
HOMAJ RAJTOJ: EMBERI JOGOK
Universala Esperanto-Asocio: Eszperantó Világszövetség

Fordította/Tradukis: Horváth József