Az Eszperantó Világszövetség üzenete a Béke Világnapja alkalmából

Az Eszperantó Világszövetség üzenete a Béke Világnapja alkalmából 2022. szeptember 21-én

A béke az emberiség nagy álma. Újra és újra nyilvánítsuk ki, hogy békét akarunk. Kérjük ezt a világ kormányaitól, és tegyünk érte mi is a mindennapokban.

A világnak nagy szüksége van arra, hogy a kormányok és a konfliktusokban érintett felek újra és újra hitet tegyenek a béke mellett, hogy kinyilvánítsák készségüket a konfliktusok és érdekellentétek békés eszközökkel való megoldására, a civil lakosság védelmére és az emberiség általános javát szolgáló együttműködésre.

Számos kezdeményezés mellett az Egyesült Nemzetek Szervezetével együtt a háborúk beszüntetésére hívunk fel mindenkit. Itt az ideje, hogy közös erőfeszítéssel békét teremtsünk, új utat mutassunk a diplomáciának és új esélyeket adjunk a legsebezhetőbbek megsegítésére.

Az Eszperantó Világszövetség folyamatosan és kitartóan munkálkodik a békéért. Az eszperantót, ezt a nemzetközi nyelvet az egész világon beszélik, barátságot és megértést teremtve ezzel a különböző társadalmi rendszerekhez tartozó és gyakran konfliktusban álló országok polgárai között. Együttműködünk a békéért munkálkodó civil szervezetekkel. Országos egyesületeink, helyi és a közösségi médiában tevékenykedő csoportjaink, szakmai szervezeteink speciális programokat és dialógusokat szerveznek a béke előmozdítására, ilyen például a világ eszperantóul beszélőiből verbuválódott Eszperantó Kórus, amely a Baszk Kormány által az Unescóval együttműködve megrendezendő Béke Világnapja megünneplése alkalmából fog énekelni ez évben Tolosában.

Ne feledjük azonban, hogy a háborúk fő oka egyes nemzetek más nemzetek feletti uralmi vágya és az elnyomó és elnyomott társadalmi csoportok megléte. Ezért az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez tartozó népek az Alapokmányban elhatározták, hogy megóvják a jövő nemzedékeit a háború borzalmaitól a tolerancia gyakorlásával, a nemzetközi béke és biztonság megőrzésével, valamint a gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítésével.

Azonban a tartós béke nem csak a népek, hanem az emberek közötti békét is jelenti. Amint az Unesco Alkotmánya kimondja, a háború az emberek fejében kezdődik, az emberek fejében létezik, ahol ezért békét kell teremteni az emberiség intellektuális és morális szolidaritására alapozva.

A békét előmozdítandó az eszperantón keresztül ösztönözzük egymás jobb megértését és megismerését, növelve ezzel a népek és emberek közötti szolidaritást és tiszteletet. A béketeremtés nyelvével tanuljunk meg felépíteni egy béketeremtő életet.

Borítókép: szantoeszter.hu