Az UEA főtitkárának üzenete

A február évek óta elmélyülésre és aktivitásra késztet bennünket nemcsak csoportjainkon és klubjainkon belül. Erre ösztönöz bennünket az Anyanyelv Nemzetközi Napja és a Nemzetközi Barátság Hete. 

Február 21-én, immáron 11. alkalommal nyílik lehetőségünk arra, hogy az Anyanyelv Nemzetközi Napjához kapcsolódva különféle rendezvényeinken kifejezzük elkötelezettségünket a világ nyelvi és kulturális sokszínűsége mellett. Az idén a Kultúrák Közeledésének Nemzetközi Évének keretei közt kerül sor megrendezésére, ezzel összefüggésben érdemes emlékeztetni arra, hogy a Kubában tartandó eszperantó világkongresszus főtémája is egybeesik az Év témájával.

Szüntelenül kísért bennünket az a tudat, hogy a mai nyelvek túlnyomó többségét a kihalás veszélye fenyegeti. Egyidejűleg tudatában vagyunk annak is, hogy az anyanyelv döntően meghatározza a világról alkotott képünket, függetlenül attól, hogy a későbbiekben hány idegen nyelvet sajátítunk el, bár a többi nyelv megtanulására szükségünk van, ha meg akarunk ismerkedni más világképekkel és magatartási formákkal.
Eme más nyelvek között önálló helyet foglal el az eszperantó. Egyedülálló módon alkot hidat minden más nemzetiségű, más nyelvet beszélő világképéhez és magatartásához, hisz a nemzetközi megértéshez hozzánk hasonlóan ők is közös, semleges nyelvet választottak. Ez a nyelv már a tanulási folyamat során lehetővé teszi, hogy a nyelv újdonsült beszélői belemerülhessenek abba az alkotó és intellektuálisan gazdagító kalandba, amelyben elmúlik a nyelvhasználói sokadrangúság bénító érzése, amely az etnikus nyelvek elsajátításának különböző fokain elkerülhetetlen.

Az idei Anyanyelv Napjának átfogó témája “A soknyelvőség jelentősége az idegennyelv-tanulástól kezdődően a béke és a párbeszéd tolmácsolásáig”, Február 21-hez kötődően környezetünkben sok rendezvényre kerül sor.
Vegyünk rajtuk részt, mutassuk be az eszperantó előnyeit a beszédfélelem nélküli és demokratikus párbeszádben a békéért. Klubjainkba és csoportjainkba hívjuk meg azoknak a szervezeteknek a képviselőit, amelyek az interkulturális párbeszéd érdekében működnek, a nemzeti kisebbégek tagjait, a külföldi diákokat, stb. Ne csupán meghallgassuk a kinyilatkoztatásaikat, nyelvi bemutatóikat, dalaikat és szavalataikat! Baráti beszélgetésben világítsunk rá, hogy mi, eszperantisták a gyakorlatban hogyan járulunk hozzá ahhoz, hogy megmaradjon minden anyanyelv és a világ nyelvi sokszínűsége. 

Az Anyanyelv Napja vezeti be eszperantista közösségünkben a sokkal régebbi hagyományokkal bíró Nemzetközi Barátság Hetét, amely a hónap teljes utolsó hetét foglalja magába.

Több mint 40 éve ünnepeljük. Eredetileg arra volt hívatott, hogy élénkítse a különböző országok eszperantistái közti kapcsolatokat és erősítse kötődésüket a környező nem-eszperantista világhoz. Kétségtelenül manapság egyike ezeknek az utaknak az internet, de az „Amikeco trans limoj” (‘Határokon túli barátság’) jelmondat továbbra sem veszítette érvényét.

Őrizzük és tápláljuk e barátság lángját, amely az emberek és a népek közti igazságosságot, békét és testvériséget jelenti. Hívjuk meg azokat, akik a szomszédságunkban laknak, de még nem eszperantisták. Mutassuk be nekik, hogy az eszperantó annyit tesz, mint emberek és népek közti szolidaritás, hogy az eszperantó az emberi jogok tiszteletben tartását jelenti. Miként éveken át, most is adjanak nekünk a hét folyamán küldött-kapott üdvözletek új, éltető energiát, amellyel előre vihetjük tevékenységünket, szélesíthetjük az eszperantista közösséget.
Amit mondtam, mindössze az emlékezést szolgálják. Beszámolóitok a konkrét rendezvényekről és eseményekről adják sokszínű képét a világot átszövő aktivitásunknak.

Barátsággal Barbara Pietrzak – az UEA főtitkára

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük