9a IMEK, Veszprém, Hungario, 1993

9a Internacia Medicina Esperanto Kongreso (IMEK), Veszprém, Hungario, 8-11 julio, 1993

Okazis 20 fakaj prelegoj, la partoprenantoj vizitis la korhospitalon en urbo Balatonfüred, kie d-rino Edit PEKÓ, ĉefkuracistino prezentis la Instituton.

Legu la resumon de la 9-a IMEK en Veszprém, Hungario, en la jaro 1993:

Memor-artikolo el la arkivo de Hungaria Esperanto-Asocio.