A Magyarországi Eszperantó Szövetség nemzetközi kapcsolatai

A MESZ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI – Dr. Márkus Gábor összefoglalója

Mielőtt röviden beszámolnék a nemzetközi kapcsolataink alakulásáról, először szeretnék köszönetet mondani Szabó Imre elnök úrnak, hogy felkért arra, hogy én helyettesítsem őt a hanoji UK-n, valamint Nagy János alelnök úrnak, hogy javaslatot tett arra, hogy „A” komitatanoként én képviseljem a szövetségünket az UEA legfőbb döntéshozó testületében, és végül a közgyűlésnek, hogy megválasztottak erre a fontos tisztségre. Ez a munka jelentősen gazdagította és színesítette az életemet az elmúlt években és lehetővé tette, hogy többször körbeutazzam a Földet és közvetlenül meg tudjak ismerkedni a különböző kontinenseken élő emberek mindennapi életével. Ez konkrétan azt jelenti, hogy részt vettem három világkongresszuson: Hanojban, Rejkjavikban és Buenos Airesben, valamint két regionális kongresszuson: Jeruzsálemben és az ausztráliai Canberrában.

Az UEA komitatanoként végzendő munkámat jelentősen megkönnyítette, hogy tiszteletbeli elnökünk: Dr. Nanovfszky György nagykövet úr széleskörű és eredményes nemzetközi kapcsolatokat épített ki, amiért több más magas állami kitüntetés mellett elnyerte az „UEA honora membro” kitüntető címet is. Az erről szóló döntést a hanoji kongresszuson hozta meg a világszervezetünk vezetősége, az első olyan kongresszuson, amelyen én képviseltem hivatalosan a magyarországi tagszervezetünket.

Nemzetközi kapcsolataink az elmúlt időszakban, de azon belül is különösen az elmúlt évben jelentősen fejlődtek, bár azt is látnunk kell, hogy több területen még komoly megoldandó feladatok állnak előttünk. A legfontosabb ezek között a megoldandó feladatok között abból adódik, hogy a tagságunk elöregedett. Ezért támogatnunk kell a nyelvoktatás fejlesztését és vonzó nemzetközi programok szervezésével törekednünk kell arra, hogy az eszperantó nyelvet megtanuló fiatalok a tanfolyamok elvégzése után minél nagyobb számban bekapcsolódjanak a szövetségünk életébe is. Emellett célszerű lenne szervezettebbé tenni az együttműködésünket a fiatalabb korosztályok eszperantista szervezeteivel is. Az elmúlt években elért legfontosabb eredményeink a következők:

  1. Folyamatos kapcsolatot tartottunk a lengyel, orosz, ukrán, és román eszperantista szervezetekkel, könyvadományokkal támogattuk Herzberget és többször meghívtunk a rendezvényeinkre külföldi előadókat (például Szlovákiából és Spanyolországból).

  2. Személyesen képviseltettük magunkat valamennyi világkongresszuson, ahol más külföldi szervezetek felkérésére fórumokat vezettünk és előadást tartottunk az Internacia Kongresa Universitaton.

  3. A koreai partner szervezetünk kérésére előadót küldtünk ki a távol-keleti országba, hogy az újonnan létesített Indramang Egyetemen szervezze meg az eszperantó nyelv oktatását. Örömmel állapítottuk meg, hogy ez a vállalkozásunk sikeresnek bizonyult, mert az első év tapasztalatai alapján az egyetem vezetése állandó tantárgyként beépítette a tananyagba a nemzetközi nyelv oktatását és a jelenlegi tanévben az általunk tanított legtehetségesebb diák vette át az újabb évfolyamok oktatásának a feladatát.

  4. Jelentős részt vállaltunk az elmúlt évben a Faragó Kata áldozatos munkájával Budapesten megrendezett egészségügyi eszperantista világkongresszus megszervezésében, amihez Dr. Molnár Lajos és Dr. Farkas Júlia elsősorban a szakmai programok előkészítésével és a tudományos előadások szakfordításaival, Nagy János gazdasági alelnökünk pedig szponzorok és pénzügyi támogatások megszerzésével, a szerződések előkészítésével és nagyon sok szervezői munkával járult hozzá.

  5. Az elmúlt években megszervezett legsikeresebb rendezvényeink a nemzetközi ifjúsági nyelvi táboraink voltak, amiknek a sikerét elsősorban Nagy János, Lindwurm Edit és Zengőné Sereghy Enikő önfeláldozó munkája tette lehetővé. A rendezvények sikerét jelzi, hogy azon tavaly már egy komplett koreai középiskolai osztály is részt vett két tanárnővel együtt, akik a kedvező tapasztalatok alapján eldöntötték, hogy ebben az évben is Magyarországra hozzák el egy kéthetes szakmai gyakorlatra az iskola növendékeit.

  6. Zengőné Sereghy Enikő munkájának nemzetközi szakmai elismerését jelzi, hogy tavaly az Eszperantó Nyelvtanárok Nemzetközi Szövetsége úgy döntött, hogy az ILEI 2016. évi nemzetközi kongresszusát hazánkban, Nyíregyházán fogják megszervezni.

  7. Szövetségünk képviselőjét kérték fel, hogy az UEA főigazgatója mellett tartson egy előadást a századik jubileumi japán kongresszuson, valamint, hogy egy évvel később mi tartsuk meg a magyar turizmus lehetőségeiről szóló előadást Tokióban, ami iránt jelentős érdeklődés alakult ki a helyi eszperantista közösség tagjain túlmenően is.

  8. A Szövetségünk erkölcsi támogatásával kiadott „Eszperantóul a világ körül” című könyvsorozatunk is kedvező nemzetközi fogadtatásban részesült, amiről több hazai tv-csatorna mellett a világszervezetünk központi folyóirata is beszámolt. Örömmel vettük a hírt, hogy a könyvsorozatunkról angol, spanyol és eszperantó nyelven több honlapot hoztak létre Kaliforniában és hogy alakult egy japán klub, ahol ezeknek a könyveknek a feldolgozása lett a klub összejövetelek egyik fő témája.

  9. Személy szerint nekem különösen nagy örömömre szolgál és egyben a Szövetségünk munkájának az elismerését jelenti, hogy olyan sok külföldi meghívást kapok, hogy a határidőnaplóm hónapokra előre be van táblázva. Alig tartottam meg néhány héttel ezelőtt az egyik bangkoki egyetemen Thaiföld első eszperantó nyelvtanfolyamát, máris felkértek, hogy Laoszban is én tartsam meg az ország első kurzusát egy angol iskolában. Emellett meghívást kaptam, hogy augusztusban Kínában tartsak majd egy egy hónapos szemináriumot és októberben is tartsam majd meg a szokásos előadásaimat koreai nemzeti eszperantó kongresszuson és a tizenegyedik nemzetközi meditációs találkozón, kiegészítve mindezt az Indramang Egyetemen az új évfolyam hallgatóinak megtartandó kéthetes szemináriummal.

  10. Amikor fiatal koromban bekapcsolódtam a MESZ tevékenységébe, akkor az volt a szokás, hogy a szövetség nemzetközi kapcsolatainak építése elsősorban a vezetőség feladata volt. Az elmúlt években azonban más lett a helyzet, az anyagi források szűkössége és a takarékosság miatt az elnökségünk tagjai viszonylag ritkán utaztak külföldre. A nemzetközi kapcsolataink azonban ilyen körülmények között is elég intenzívekké váltak, amit nagyon jól jelez, hogy az idei franciaországi világkongresszusra egy húsz fős japán és koreai csoport a magyar eszperantistákkal együtt fog kiutazni és a csoport mindezt egy hosszabb-rövidebb magyarországi látogatással köti majd össze. Ebben a csoportban benne lesz a Koreai Eszperantó Szövetség két alelnöke is és ezért szerencsésnek tartom, hogy sikerült elérnünk, hogy Szövetségünk is alelnöki szinten képviseltesse magát a jubileumi világkongresszusunkon és egy ötvenfős nemzetközi közösség tagjaként az általános alelnökünk vezetésével keressük majd fel a kongresszus után Herzberget, az eszperantó várost, a világhírű Loire menti kastélyban működő eszperantó kultúrközpontot, valamint a párizsi, versaillesi, toulousi, nanti, marseille-i és nizzai eszperantista közösségeket.

Dr. Márkus Gábor